Johan Hultberg

Johan Hultberg, Moderaterna

Omställningen av transportsektorn är en av Sveriges främsta klimatpolitiska utmaningar. För att nå visionen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 krävs effektiva åtgärder. Jag hoppas att 2030-sekretariatet kan bidra till att vaska fram de mest verkningsfulla och långsiktiga åtgärderna som kan vinna brett politisk stöd. Foto: Emelie Helldén.

Partners

Partners i 2030-sekretariatet är ABB, AGA Gas, Biogasakademien, Bring, Charge-Amps, ChargeStorm, Circle K, Clean Motion, E.On Gas, Ecobränsle, Elbilsföreningen, Elbilslandet Gotland, Energifabriken, Energigas Sverige, FordonsGas, Fores, Garo, Gröna Bilister, Hyundai, Jämtkraft, Klimatkommunerna, KonveGas, Lantmännen Energi, CleanMotion, Kompass, Move About bilpooler, MyEco, Neste, NEVS, Nissan, OX2, Perstorp, Power Circle, Preem, Renfuel, Scania, Schneider Electric, Sekab, Showpark, SP, ST1, Strateco, Svebio, Svensk Sjöfart, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Taxi 020, Tesla, Trafikutredningsbyrån, Trivector, Västtrafik, Vätgas Sverige, Vattenfall, Westport. 2030-sekretariatet organiseras av tankesmedjan Fores.

Mer om partners »

2030: Vi förverkligar visionen!

Här presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en "fossilbränsleoberoende fordonsflotta" till år 2030.

Mer media »

Aftonbladet

Här presenteras utredningen om hur Sverige ska nå en "fossilbränsleoberoende fordonsflotta" till år 2030. Men utredningens förslag räcker inte för att nå målet.

Läs debattartikeln »