2014: Fler miljöbilar – men långt till fossilbränsleoberoende (Pressmeddelande 2030-sekretariatet)

2014 nådde miljöbilsandelen 17,5% och premien för supermiljöbilarna tog slut redan i augusti. Men dieselbilarna dominerar och målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta är långt borta, konstaterar 2030-sekretariatet utifrån BilSwedens statistik.

2014 registrerades 304 000 nya personbilar, varav 17,5% miljöbilar – en kraftig ökning mot 11,1% år 2013.

– Etta, tvåa och trea bland miljöbilarna är diesel, diesel och diesel. Så ser inte vägen till fossilbränsleoberoende ut, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Supermiljöbilarna blev 4656 i fjol, varav 3418 laddhybrider och 1238 elbilar. Det hade blivit ännu fler om inte medlen tagit slut i augusti. De 215 miljoner kronor som anslogs för 2015 i och med att alliansens budget antogs, kan också användas retroaktivt för de ca 1800 supermiljöbilar som registrerades under vacuum-perioden, men 2030-sekretariatet är ändå oroade för framtiden.

– Det ökade anslaget för supermiljöbilar utgår från alliansens budget, men om regeringen i vårändringsbudgeten återkommer med att det bara ska vara 100 miljoner kronor, så har alliansen lovat stödja det. Då är pengarna slut direkt igen, säger Mattias Goldmann.

2030-sekretariatet uppmanar nu till en fempunktsöverenskommelse för grön bilism:

  1. Säkerställ förnybara drivmedels långsiktiga konkurrenskraft. Nuvarande skattebefrielse löper ut om ett år, vad som kommer därefter är osäkert och nu införs beskattning på biodiesel som riskerar att slå ut den.
  2. Skydda supermiljöbilspremien. Den gäller bara några procent av marknaden, men hattigheten skapar osäkerhet.
  3. Klargör bonus-malus. Bilar med låg klimatpåverkan ur livscykelperspektiv ska få en rejäl bonus, bilar med höga utsläpp ska få höjd skatt. Det är hög tid att klara ut reglerna så att alla vet vad som gäller.
  4. Klimatbasera förmånsvärdet. Dagens 40 % sänkta förmånsvärde för tjänstebilar på gas, laddhybrid och el gäller t.o.m. 2016, sen bör det införas ett teknikneutralt, klimatbaserat och långsiktigt system.
  5. Lagstifta om 2030-målet. Inför en lag om att hela fordonsflottan år 2030 ska vara fossilbränsleoberoende, med 80% minskad användning av fossila drivmedel och delmål på vägen.

Kontaktuppgifter: Mattias Goldmann, 070 309 00 45, mattias.goldmann@fores.se