2030-sekretariatet: EU:s biodrivmedelsregler en katastrof för svensk industri

Regeringen föreslår att EU-regler om att biodrivmedel från spannmål från nyare eller avskrivna anläggningar inte får stimuleras ekonomiskt. Det hotar helt slå undan benen på svenska biodrivmedelsföretag och därmed för målet att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 2030-sekretariatet uppmanar regeringen att slå vakt om den svenska biobränsleboomen.

– Bryssels feltänk ska nu införas i svensk lag. Det hotar Sveriges biodrivmedelsföretag, och riskerar att stoppa teknikutvecklingen kring bränsle från skog och jordbruk. Det vore en katastrof både för klimatet och den svenska industrin, kommenterar Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet. Stoppas utvecklingen av biodrivmedel kommer Sverige inte att klara målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Bakgrunden är EU:s statsstödsregler och förnybarhetsdirektiv, som i sin senaste version slår fast att biodrivmedel som produceras i nyare eller avskrivna anläggningar inte får ta emot några skattelättnader, ett annars vanligt sätt att balansera biodrivmedlens högra produktionskostnader och påskynda omställningen till förnybart. Samma gäller all ny biodrivmedelsproduktion från spannmål.

2030-sekretariatet, som samlar ledande aktörer inom biodrivmedel, anser att respektive drivmedels klimatpåverkan ska vara grunden för beskattningen. EU-kommissionen anger istället att drivmedel som tillverkas av spannmål inte får gynnas, oavsett vilken klimatnytta de har. I första hand kommer den nya lagen att drabba diesel gjord från raps, etanol från majs men även andra biodrivmedel som kan göras av grödor som kan användas till mat.

– EU agerar tendentiöst, och är sist ut att tro på det gamla påståendet att människor får mer mat på tallriken för att vi fortsätter tanka bensin och diesel istället för biodrivmedel gjort på överskottsmark i skog och lantbruk, kommenterar Lagercrantz. Både Världsbanken och FNs jordbruksorgan FAO har sagt att det inte är biodrivmedlen som leder till ökade matpriser, vilket syns tydligt nu när vi har de lägsta matpriserna sedan 2008 och samtidigt den högsta etanolproduktionen.

2030-sekretariatet bildades för att vara en katalysator för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta skall kunna genomföras i Sverige. Sekretariatet enar partners från de tre områdena Bilen (fordon), Bränsle (drivmedel) och Beteende, alla delar behövs i omställningen.

Läs hela regeringens promemoria påhttp://www.regeringen.se/contentassets/56e03541ecee48c7a572c5c0cba909e7/promemoria—anlaggningsbesked-for-biodrivmedel.pdf

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, eller Mattias Goldmann, 070-309 00 45