Norge först under 100 g CO2/km, visar vägen till fossiloberoende fordonsflotta

Norge är först i Europa och förmodligen världen att ha utsläpp från nya bilar under magiska 100 gram CO2 per kilometer. Men ett snitt på 96 g/km för första halvårets nya bilar visar Norge en utveckling som ligger långt före andra länder i Europa. Elbilar och laddhybrider ligger bakom bedriften, men även en minskning i försäljning av högutsläppsbilar. 

– Norge visar vad som är möjligt när incitamenten gynnar den nya tekniken, kommenterar Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet. Genom generösa incitament och kontinuerligt skärpta kravnivåer har man lyckats få fram en nybilsförsäljning som spräcker hundragramsvallen!

EU har satt gränser för vad nya bilar får släppa ut i genomsnitt för att slippa betala en straffavgift. När den första nivån introducerades 2007 protesterade bilindustrin, men sedan visade det sig att alla bilmärken redan i fjol klarade 2015 års gräns på 130 g CO2/km. Nästa mål är 95 gram CO2/kilometer år 2021, vilket även det har möts av protester. Norge visar att även detta mål kan nås i förtid.

Utvecklingen i Norge leds av en stor försäljning av elfordon och laddhybrider som under årets första sex månader uppgick till 22,9 % av nybilsförsäljningen. Bilar med höga utsläpp, över 151 g/km, låg på 13,4%, en minskning med en tredjedel på ett enda år. Norge visar alltså på stora förbättringar i båda ändar av marknaden.

I 2030-sekretariatets studie ”Vad avgör?” betonas att länder med regeringar som använder sig an kontinuerligt justerade och progressiva ekonomiska incitament är vinnare när det gäller att minska utsläpp från nybilsförsäljningen. Holland utsågs till det land i Europa som bäst arbetat på detta sätt, men Norge är alltså först att släppa ut under 100 g CO2/km i snitt.

– Transporterna står för en tredjedel av Sveriges totala klimatpåverkan, och Sverige har beslutat att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Därför är det mycket angeläget att vi snabbt lär oss av Norge och Nederländerna, säger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

Energimyndighetens förslag lämnas nu till regeringen, som bör slå fast att transportfrågorna ska få ökad tyngd i klimat- och energirådgivningen, anser 2030-sekretariatet.

För ytterligare information:
Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 eller Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Se även www.2030-sekretariatet.se/vadavgor.