2030-sekretariatet: Öka kraven vid besiktning istället för minska dem

Sverige står för den största förändringen i transportsektorn någonsin, och är en global ledare avseende mål för transportsektorns CO2 utsläpp. Men kraven på besiktning måste följa dessa mål. Sverige bör skärpa kraven för besiktning istället för att minska kraven.

2030-sekretariatet har lämnat remissvar till utredningen om införlivande av EU:s besiktningspaket. 2030 anser generellt att kontrollbesiktning är ett utmärkt sätt att kontrollera fordon men att det behövs ökade kontroller både genom OBD (on board diagnostics) men också via körcykler och bränsle.

2030-sekretariatet har också ett antal mer detaljerade synpunkter på förslaget, vilka sammanfattas nedan:

  • Kraven på kontroller av fordon kommer att öka. EU tar nu viktiga steg i denna riktning, både via den nya körcykeln, men även avseende krav på verklig körning. Här är kontrollbesiktningen ett utmärkt verktyg och måste följa de rekommendationer på skärpning som inom kort kommer från EU.
  • OBD  borde fortsatt ingå som en integrerad del i bilprovningen. Det är den enda analys som följer med fordonet i verklig körning och ger en analys av dolda fel.
  • Vi står inför en efterlängtad och nödvändig utveckling med bioinblandning i bränslen. Sverige ligger här i topp i Europa, och bränslebytet siktar på en inblandning på minst 40% till 2030. Bilarna på marknaden är godkända med ökad inblandning men det är viktigt att följa upp med regelbundna kontroller.
  • Dieselgate och uppenbara felaktigheter i fordonens körcykler (NEDC kring 50% felvisning, WLTC lär får omkring 30% felvisning) borde öka bilindustrins incitament att förbättra tekniker. Nu har undersökningar av fordon i drift visat på betydligt högre emissioner än certifierat, även för Euro 6 motorer. Detta visar att bilproducenterna inte har kontroll på utvecklingen, och ett ambitiöst kontrollsystem är av största vikt.

Läs remissvaret i sin helhet här