2030-sekretariatet om budgetpropositionen: Dyra förseningsavgifter för regeringen

700 miljoner kronor till supermiljöbilar hade undvikits om bonus-malus-systemet införts som planerat, medan större delen av den nödvändiga järnvägssatsningen sker efter valet. Regeringen drar på sig dyra förseningsavgifter, konstaterar 2030-sekretariatet.

– Det är väldigt värdefullt att regeringen slår fast att transportsektorn ska bli fossilfri, men vägen dit är för otydlig och stimulansen för omställningen för svag, säger Jakob Lagercrantz, projektledare för 2030-sekretariatet.

Regeringen anslår 700 miljoner kronor år 2017 för supermiljöbilspremien, som oförändrat är 40 000 kronor för elbilar och 20 000 kronor för laddhybrider. 200 miljoner kronor extra anslås till järnvägsunderhåll år 2017, med utökade järnvägsinvesteringar på 5,9 miljarder kronor åren 2019–2020 mot de 16 miljarder kronor per år i 12 år som Trafikverket anger som nödvändigt.

– Regeringen drar på sig dyra förseningsavgifter. Supermiljöbilspremien hade inte behövt kosta något alls om ett budgetneutralt bonus-malussystem hade införts år 2017 som regeringen utlovat. Att reparera järnvägen blir dyrare ju längre tiden går – för att inte tala om hur dyrt det blir att återställa resenärernas förtroende, säger Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.

Regeringen föreslår också att förmånsvärdet fortsatt sänks med 40 % för elbilar, laddhybrider och gasbilar till år 2020, men med en maximal nedsättning på 10 000 kr. Det ger en långsiktighet som 2030-sekretariatet välkomnar, vilket i kombination med KlimatKlivets satsning på laddinfrastruktur, biogasproduktion och gasmackar lägger en grund för en påskyndad omställning.

– Vår oro gäller fortsatt villkoren för de förnybara drivmedlen. Om EU inte tillåter oss att skattemässigt gynna det förnybara, får vi mycket svårt att klara målen om en fossiloberoende eller fossilfri fordonsflotta och klimatmålet för transportsektorn som miljömålsberedningen slagit fast. Här bör regeringen ta strid för ett nytt permanent svenskt undantag, dryga tjugo år efter snuset, säger Jakob Lagercrantz.

Regeringen vill satsa vidare på KlimatKlivet, som föreslås förlängt med utökad budget, och Stadsmiljöavtalet som föreslås utvidgas till att även gälla cykelsatsningar.

– Det är rätt och viktigt att stimulera omställning på lokal nivå – här har miljöbilsomställningen redan börjat. Men mängder av små projekt riskerar att stå i vägen för det verkliga nationella ledarskapet som världen efterfrågar i omställningen till ett fossilfritt och energieffektivt samhälle, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, eller Mattias Goldmann, 0703090045. Se även www.2030-sekretariatet.se