Skrota inte kommunal transportrådgivning

Energimyndigheten föreslår att kommunala klimat- och energirådgivare inte längre ska

arbeta med transporter. Förändringen skulle göra det svårare att nå målet

fossilbränsleoberoende fordonsflotta, anger 2030-sekretariatet som tvärtom föreslår ett

starkare transportfokus.

 

– Transporterna står för en tredjedel av Sveriges totala klimatpåverkan, är en mycket stor

kostnad för hushållen och är nyckeln till att nå Sveriges och EU:s klimatmål. Därför är det

minst lika viktigt att kommunerna hjälper medborgaren att välja rätt här som att hitta rätt

LED-lampa, säger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

Energimyndighetens förslag lämnas nu till regeringen, som bör slå fast att transportfrågorna

ska få ökad tyngd i klimat- och energirådgivningen, anser 2030-sekretariatet.

 

– Många kommuner har haft svårt att ge bra transportrådgivning, men det är inget skäl att ge

upp. Tvärtom behövs en ökad fokusering på transporterna, bland annat hjälp att hitta rätt i

bränsledjungeln, att bättre förstå hur bilpooler fungerar och att smartare hantera sin mobilitet,

säger Mattias Goldmann.

 

Energimyndigheten föreslår också att kommuner med under 18 000 invånare inte längre ska

få ha egen rådgivning, utan tvingas samarbeta.

 

– Samverkan är ofta positivt, men blir sällan som bäst om den tvingas fram, och kan vara väl

så viktig mellan större kommuner som mellan mindre. Det bör gå att stimulera ökad

samverkan, utan att tvinga fram det, säger Mattias Goldmann.

 

Läs hela remissvaret på http://2030-sekretariatet.se/oversyn-av-den-kommunala-energi-och-k

limatradgivningen/

 

För ytterligare information:

Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45, eller Jakob Lagercrantz 0708-173 808.

Se även www.2030-sekretariatet.se.