2030-sekretariatet välkomnar bonus-malus-skatt, biogassatsning och stadsmiljöavtal – men saknar långsiktiga mål

Flera av punkterna i Socialdemokraternas och Miljöpartiets klimatöverenskommelse välkomnas av 2030-sekretariatet, men den långsiktiga färdriktningen måste förtydligas. 

– Det är hög tid att sätta fart på omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta och flera pusselbitar faller på plats med överenskommelsen, säger Jakob Lagercrantz, samordnare på 2030-sekretariatet. ”Inte minst metanreduceringsstödet ger Sveriges stora och världsledande biogasindustri en länge efterlängtad skjuts.”

Bonus-Malus-beskattningen av nya bilar är väntad, men här efterlyser 2030-sekretariatet tydligare besked.

– Uppgörelsen slår fast att beskattningen ska ske enligt FFF-utredningens förslag, men den kunde ju inte enas utan lade två förslag. Därmed kvarstår otydligheten. Vilka blir nivåerna, hur hanteras bilarna på förnybara drivmedel, är budgetneutralitet ett överordnat mål eller får systemet kosta? Dessa och fler frågor därtill ska vi nu jobba vidare med, och vi söker också besked för de som står i kö för att få supermiljöbilspremien, säger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatet saknar också det tydliga stöd för målet att Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030, som både socialdemokraterna och miljöpartiet tidigare uttalat, och som fått starkt stöd i remissrundan.

– Många av punkterna i S-Mp-överenskommelsen är hämtade från FFF, men marknaden behöver den långsiktighet som ett tydligt uttalat stöd för det övergripande målet skulle innebära, kommenterar Mattias Goldmann.

I valrörelsen lovade såväl miljöpartiet som Alliansen 10 000 nya laddmöjligheter för elbilar, vilket saknas i den rödgröna överenskommelsen. ”Men vi bedömer att det finns inom tankarna om ett stadsmiljöavtal för städer och ett förnyat Klimp-liknande stödsystem, nu kallat KLOKT. Viktigare än att få exakt 10 000 laddstolpar är att få rätt laddmöjligheter på rätt plats, inklusive de dyrare snabbladdarna”, kommenterar Mattias, på plats på Paris bilsalong där framför allt laddhybrider introduceras på bred front.

2030-sekretariatet har – som enda aktör – sammanställt alla remissvaren på FFF-utredningen. Se 2030-sekretariatet.se/facit.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann 070-309 00 45, eller Jakob Lagercrantz 0708-173 808.

Rapporteringen från Paris bilsalong sker i samverkan med 2030-partnern Gröna Bilister, se www.gronabilister.se