2030-sekretariatet: Viktig knuff för gas- och elbilar, litet steg mot fossilbränsleoberoende – och var är biodrivmedlen?

Tre års förlängning av det sänkta förmånsvärdet för gasbilar, elbilar och laddhybrider,

elbusspremie och tydligare stimulans för rena elbilar. Men viktigast är att

Energimyndigheten får ansvar att samordna fossilbränsleoberoende-arbetet, anger

2030-sekretariatet som efterlyser satsningar på biodrivmedel, på lastbilar och på ändrat

beteende.

– Omställningen måste ta fart nu för att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och

regeringen lägger flera förslag i rätt riktning. Den förlängda stimulansen för gröna

förmånsbilar, som står för två tredjedelar av bilförsäljningen, är särskilt välkommen. Men

viktigast är beskedet att Energimyndigheten får uppdrag och pengar att samordna 2030-

arbetet. Äntligen! Det säger Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.

Regeringens budgetproposition innehåller:

  • 40% sänkt förmånsvärde för elbilar, gasbilar och laddhybrider t.o.m. 2019.
  •  Utökad supermiljöbilspremie, 309 miljoner kronor 2016, med 20 000 kr för
    laddhybrider och, som förut, 40 000 kr för elbilar.
  • Elbusspremie på 50 miljoner kronor 2016, och 100 miljoner kronor per år 2017-2019
  • Uppdrag åt Energimyndigheten att samordna och främja energiomställning i

transportsektorn, totalt 18 miljoner kronor per år.

– Vi förutspår en snabbt ökad av gasbilsförsäljning, att allt fler väljer rena elbilar istället för

laddhybrider och att kollektivtrafiken blir allt renare. Men vi saknar en satsning på den

svenska paradgrenen biodrivmedel, vi ser ingen stimulans på lastbilssidan, som står för en

snabbt ökande andel av transporternas utsläpp, och det råder en närmast klinisk brist på

förslag som gör det lättare att ändra beteende, säger Mattias Goldmann.

Regeringen ger i nuläget ingen information om hur den framgångsrika svenska produktionen

av biodrivmedel som etanol, biodiesel och biogas ska stimuleras, och hur fordon som drivs av

dessa klimateffektiva drivmedel skall stöttas efter 2019. Detta är en mycket stor och växande

industri där Sverige har en ledande position. Den Bonus-malus utredning regeringen tillsatt

måste speciellt fokusera på dessa drivmedel.

Sju av riksdagens partier står bakom målet att Sverige till år 2030 ska nå en

fossilbränsleoberoende fordonsflotta, men tills nu har arbetet gått trögt. En viktig del har varit

att ingen tydligt har haft ansvaret.

– Med budgetpropositionen ges Energimyndigheten et tydligt lednings- och

samordningsansvar. När vi år 2030 ser tillbaks och bedömer vad som gjorde att vi klarade

målet, så var nog detta den enskilt viktigaste åtgärden- förutom själva 2030-lagen som vi

hoppas regeringen vill lägga fram snart, säger Mattias Goldmann.

Regeringen har tidigare aviserat ett särskilt stöd för lokala klimatinvesteringar, som presenters

på ett 2030-seminarium den 23:e september.

För ytterligare information:

Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.

Se även www.2030-sekretariatet.se