Nyårsfest med 2030!

Kära nyvalda politiker!

2030-sekretariatet arbetar för att Sverige skall nå det troligen globalt mest utmanande miljömålet – 70 % minskning av koldioxidutsläppen i transportsektorn. Vi bjuder redan nu in nyvalda och existerande riksdagspolitiker till att fira den 31 december 2030, och passar på att lyfta en lång rad områden där den nyvalda riksdagen bör fortsätta pågående arbete. Klimatmålet för transportsektorn går tvärs över partigränserna. Sju av åtta partier står bakom detta mål, och oavsett regering kommer arbetet att fortsätta. 

Din, er och allas sekreterare, utredare, påtryckare, bollplank och löftesleverantör för en fossiloberoende fordonsflotta

Anna Lindén, Jakob Lagercrantz & Mattias Goldmann
2030-sekretariatet

Läs hela inbjudan med status för fordonssektorn i Sverige nedan:
Nyårfest 31 december 2030