2030-sekretariatet i Almedalen 2016!

1. Helgonet eller djävulen – vem har rätt om omställningen till fossiloberoende fordonsflotta?

Hur går omställningen till fossiloberoende fordonsflotta? Nya och detaljerade indikatorer visar vägen, men siffror kan tolkas på olika sätt. Allt pekar åt rätt håll men räcker det till? På detta seminarium får ni både den positiva och den negativa synen, kompletterat med branschens analys! Representanter från sektorerna Bilen, Bränslet och Beteendet ger sin syn på läget i Sverige, och ger svar på vad vi behöver göra annorlunda för att bli fossiloberoende 2030.

Medverkande:

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores, grundare 2030-sekretariatet, Fores
Jakob Lagercrantz, grundare 2030-sekretariatet, 2030-sekretariatet
Lovisa Källmark, assisterande programchef Fores klimat- & miljöprogram, Fores
Helena Fornstedt, kommunikationsdirektör, Circle K
Anders Johansson, vd Westport AB, Westport AB
Christer Ljungberg, vd Trivector, Trivector

Anmäl dig till seminariet här
Läs mer om seminariet här

Datum: 4 juli 2016
Tid: kl. 10-10.50
Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1 /Donnersgatan 1, Visny


2. Hur blir Svensson el-bilist?

Vad tycker vanligt folk om elbilar, och hur ser framtiden ut – egentligen? Bosse Gustavsson som driver uthyrningen i gästhamnen förklarar. Medverkar gör även Jon Malmsten, projektledare Elbilslandet, som berättar om Elbilslandets framväxt och Lovisa Källmark, 2030-sekretariatet, om Önske-topp-3 ändrade beslut för ändrat beteende. Samtalet leds av Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet. Utsedd till mäktigast i Hållbarhetsverige 2016.

Medverkande:

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet, Fores
Lovisa Källmark, assisterande programchef Fores klimat & miljöprogram, Fores
Jon Malmsten, projektledare, Elbilslandet Gotland
Bosse Gustavsson, uthyrare i gästhamnen, Elbilslandet Gotland

Anmäl dig till seminariet här
Läs mer om seminariet här

Datum: 7 juli 2016
Tid: kl. 15:00 – 15:50
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Visby

Se alla Fores med 2030-sekretariatets seminarium i Almedalen här!