ALTAIR JET – Världens enda producent av biobränsle för flyg

Alt Air är världens enda producent av biobränsle till flyg. KLM visar på att långdistansflygningar på biobränsle är en realitet. Fler vinster med biobränsleproduktion går att urskilja, såsom effektiv produktion, kostnadseffektivitet och ökad konkurrenskraft. Dock kvarstår utmaningar som bäst löses med nationella och internationella marknadslösningar.