High-tech lånecyklar: Köpenhamns vita svanar sprider sig

”Den vita svanen”. Så kallas Köpenhamns nya, superavancerade lånecyklar. Det började med fiasko, men nu är genombrottet nära för lånecykeln 2.0. På Ekotransport 2016 fick Clear Channel priset som årets oväntade klimathjälte för sitt arbete med att introducera och sprida lånecyklar över världen. En pionjär var Köpenhamn, med den gula minicykeln som låstes upp med Läs mer…

Remissvar gällande Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

Läs remissvaret i PDF-format här 2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning: Förslagen ger en ökad andel elbilar och laddhybrider, men leder inte till en fossiloberoende fordonsflotta. Bonus-malus bör vara ett sammanhållet system med tydliga bonus- respektive malus-klasser ungefär enligt fransk modell för att göra systemet enkelt, överblickbart och enkelt att förstå av säljare som köpare samt de Läs mer…

Pressmeddelande: Skärp bonus-malus-förslagen!

På fem områden måste regeringen gå längre än bonus-malus-utredningens förslag, för att vi ska få en fossiloberoende fordonsflotta. 2018 ska Sverige få en bonus-malus-fordonsbeskattning för nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar, föreslår regeringens utredare idag. Fordon med låg klimatpåverkan ska få en större stimulans än idag, finansierat av en höjd beskattning på fordon med särskilt Läs mer…

Öka tempot för att nå 2030-målet i tid! 2030-sekretariatet lanserar indikatorer

2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta går att nå – men det behövs en sammanhållen politik och tydliga incitament. Det visar 2030-sekretariatets indikatorer för måluppfyllelse inom Bilen, Bränslet och Beteendet. 2030-sekretariatets indikatorer avser Bilen, Bränslet och Beteeendet, och har även indikatorer för landets alla kommuner. De visar bland mycket annat att vägtrafikens minskade fossilanvändning exakt följer Läs mer…

Remissvar gällande Remiss av utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Enheten för marknad och regelverk på transportområde Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2030-sekretariatet lämnar följande synpunkter på direktivet införlivande av EU:s besiktningspaket. Vi menar att sändlistan bör kompletteras med flera aktörer som har ett brett samhällsfokus. 2030-sekretariatets kommentarer i sammanfattning: Kraven på kontroller av fordon kommer att öka. EU tar nu viktiga steg i denna riktning, både via Läs mer…

Remissvar gällande elbusspremie

2030-sekretariatet bedömer att en stimulans för omställning av kollektivtrafiken är angelägen och det är rimligt att ha särskilt hög stimulans för ny teknik som behöver introduktionsstöd, men har en rad förslag på förändringar jämfört med det förslag som nu är på remiss:  Det är fel att ensidigt fokusera på en tekniklösning, olyckligt att vi nu får Läs mer…

Nulägesbeskrivning: Fossiloberoende fordonsflotta

2030-sekretariatet, Sweco, Energiforsk och VTI har tagit fram en nulägesrapport avseende målet om fossiloberoende fordonsflotta. Rapporten, som presenteras nedan, ligger till grund för strategiworkshopen den 8:e april – hör av dig till Mattias Goldmann (mattias.goldmann@fores.se) om du vill medverka! Läs rapporten i PDF-format här Inledning Det finns en mycket bred samsyn om att Sverige till Läs mer…

Canada invests in climate

Read report as PDF (including footnotes) The stars are aligned – Canada’s opportunity for climate leadership ”It is all happening at hyper speed right now” Dale Marshall, National Program Manager at Environmental Defence Fores Fact-finding report Mattias Goldmann, March 2016 Background: Canada’s renewed climate pledge At the COP21 climate summit in Paris, Canada’s newly elected prime minister Justin Trudeau said Läs mer…

2030-sekretariatets Remissvar på Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel

Sammanfattning 2030-sekretariatet välkomnar att regeringen agerar nu när Energimyndigheten rapporterat att överkompensation av biodrivmedel inte förekommer. Men vi menar att manövern med först en höjning och sedan en otillräcklig sänkning har mycket allvarliga negativa konsekvenser på biodrivmedelsutvecklingen. Regeringen bör vara beredd att göra mer. Detta remissvar handlar snarare om höjd skatt på biodrivmedel än den Läs mer…

2030-sekretariatet: Etanol och biodiesel räddat på målsnöret – men lär sig regeringen läxan?

Regeringen sänker skatten på etanol E85 och biodiesel FAME, eftersom de inte var överkompenserade. Biodrivmedlen räddas på målsnöret och arbetet för en fossiloberoende fordonsflotta kan gå vidare – men regeringen måste skydda branschen från nya tvära kast, säger 2030-sekretariatet. Efter att Energimyndigheten i sin rapport konstaterat att etanol E85 och biodiesel FAME inte varit överkompenserade Läs mer…

Bonus-Malus för nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar

Ett statsfinansiellt neutralt system för påskyndad omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. Introduktion: Bonus-malus behövs för fossiloberoende Bonus-malus-utredaren presenterar sin utredning för regeringen den 29 april 2016. Avsikten är att införa denna form av fordonsbeskattning från 2017. Regeringens uttalade syfte med bonus-malus-systemet är ”att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå prioriteringen om en Läs mer…

2030-sekretariatets Remissvar på Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel

Sammanfattning 2030-sekretariatet välkomnar att regeringen agerar nu när Energimyndigheten rapporterat att överkompensation av biodrivmedel inte förekommer. Men vi menar att manövern med först en höjning och sedan en otillräcklig sänkning har mycket allvarliga negativa konsekvenser på biodrivmedelsutvecklingen. Regeringen bör vara beredd att göra mer. Detta remissvar handlar snarare om höjd skatt på biodrivmedel än den Läs mer…

2030-sekretariatet: Etanol och biodiesel räddat på målsnöret – men lär sig regeringen läxan?

Regeringen sänker skatten på etanol E85 och biodiesel FAME, eftersom de inte var överkompenserade. Biodrivmedlen räddas på målsnöret och arbetet för en fossiloberoende fordonsflotta kan gå vidare – men regeringen måste skydda branschen från nya tvära kast, säger 2030-sekretariatet. Efter att Energimyndigheten i sin rapport konstaterat att etanol E85 och biodiesel FAME inte varit överkompenserade Läs mer…

Bonus-Malus för nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar

Ett statsfinansiellt neutralt system för påskyndad omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. Introduktion: Bonus-malus behövs för fossiloberoende Bonus-malus-utredaren presenterar sin utredning för regeringen den 29 april 2016. Avsikten är att införa denna form av fordonsbeskattning från 2017. Regeringens uttalade syfte med bonus-malus-systemet är ”att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå prioriteringen om en Läs mer…

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 – remissvar från 2030-sekretariatet

Inledning 2030-sekretariatet är positiva till att det tas fram en långsiktig inriktning för transportinfrastrukturplaneringen – det är avgörande för att kunna nå de klimat- och miljömål samt andra mål som riksdag och regering bestämt, samt som vi förväntar oss i närtid som resultat av bl.a. Miljömålsberedningens och Energikommissionens arbete. Vi bedömer att utgångspunkten för transportinfrastrukturplaneringen Läs mer…

Från buller till välgörande ljud

Om trafiken blir tystare skapas utrymme för fler välgörande ljud i stadsmiljön – Lovisa Källmark, Fores med 2030-sekretariatet ”Trafikbuller – vad gör det med oss?” Det var frågeställningen för Nissans seminarium, där representanter från branschen, politiker och media fick lyssna till 2030-sekretariatets Lovisa Källmark, Nissan Sveriges VD Stefan Andström och Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm. Läs mer…

2030-sekretariatet om infrastrukturplaneringen: Gör om, gör rätt!

Viktigt underlag kom för sent, för få bjöds att ge synpunkter, men framför allt är ambitionerna alltför låga. Så bedömer 2030-sekretariatet förslaget till Transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029. Gör om, gör rätt! Trafikverkets inriktningsunderlag för Transportinfrastrukturplaneringen visar att vi med fortsatt trafikutveckling får ett fördubblat bilresande till år 2050, medan en utveckling som gör att klimatmålen Läs mer…

Nyhetsbrev februari 2016

2030-sekretariatet Handlingsplan för 2030 Energimyndigheten stödjer 2030, Sweco, Energiforsk och VTI:s satsning för en strategisk innovationsagenda för fossiloberoende. Läs mer Jobba Hemma-dagen 3 maj I fjol deltog över 150 organisationer i Jobba Hemma-dagen, samordnat av Fores med 2030. Delta du med! Se jobba-hemma.se! Nya partners 2030 hälsar Biogasakademin, ChargeStorm, Renault och spårbils- nätverket Kompass välkomna! Fler Läs mer…

Nyhetsbrev augusti 2015

2030-nytt Nya partners 2030-sekretariatet hälsar Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag, Bring, Strateco, Trafikutredningsbyrån och Westport välkomna som nya partners. Se alla här! Fördjupat arbete: CO2-skatten 2030 fördjupar arbetet om hur Sverige kan behålla och utveckla sin stimulans för förnybara drivmedel, som en central del i att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 2030-Kalendarium 2/9: Våra drömmars stad Läs mer…

Umeå miljöhuvudstad – fem förslag för framgångsrik framtida ansökan

2010 utsågs Stockholm till den första ”European Green Capital”, följt av Hamburg i 2011, Vitoria-Gasteiz 2012, Nantes 2013, Köpenhamn i fjol och Bristol i år. 2016 är det Ljubljanas tur och 2017 är vinnaren Essen. Umeå har två år i rad varit finalist och rekommenderas att söka igen, men med ett antal förbättringar så att Läs mer…

Tankeförbud om bonus-malus försvårar snabb utsläppsminskning – 2030-sekretariatet skeptiska

Utredaren ska INTE överväga en registreringsskatt för nya bilar med höga utsläpp. Det slår regeringens kommittédirektiv fast, trots att detta är själva grunden för såväl den franska modellen som den norska elbilsboomen. – De länder som infört bonus-malus har en rejäl peng vid inköpet av de grönaste bilarna, och en ordentlig avgift för den som Läs mer…

Boarding för biobränsleplanet

Omställningen till förnybara drivmedel har inte kommit särskilt långt på flygsidan – trots att det kan vara både enklast och viktigast här. Mattias Goldmann följer med på första biobränsleflygningen med Malmö Aviation. Biobiljett avgör Det är tekniskt fullt möjligt att flyga på biobränsle och standarder, motortillverkare och flygbolagens branschorgan IATA godkänner upp till 50% biobränsleinblandning. Läs mer…

Öppet brev från 2030- konferensen 2015

Jag vill skriva på detta öppna brev till regeringen! Till Infrastrukturminister Anna Johansson Kopia: Finansminister Magdalena Andersson Finansmarknadsminister Per Bolund Näringsminister Mikael Damberg Miljöminister Åsa Romson Energiminister Ibrahim Baylan   Hej Anna, Du deltog på Ekotransport-konferensen och berättade om regeringens planer. Det kom fram flera viktiga åsikter under dagen, och vi har samlat de viktigaste. Läs mer…

Laddinfrastrukturutbyggnad – synpunkter från 2030-sekretariatet

Elbil och laddinfrastruktur är två sidor av samma mynt: Det hjälper inte mycket att bygga ut laddning om medlen till supermiljöbilspremien tar slut snart, och den behöver snarast bli del av ett bonus-malus system där riktiga nollutsläppsbilar får större bonus än laddhybrider De 75 miljoner kronor som fanns i Alliansens budget, som ju riksdagen antog, måste ses som en miniminivå Läs mer…

Mer biogas nödvändigt för fossilfria transporter

Biogas är ett unikt, miljövänligt bränsle. Avfall- och restprodukter från bland annat hushåll, restauranger, jordbruk och skog blir i biogasen en värdefull resurs. Biogasen bidrar inte bara till att minska klimatpåverkan utan också till att sluta kretsloppen, samtidigt som luftföroreningar och övergödning minskar. Flera miljöproblem angrips på en gång – effektivt och miljösmart. Sverige har Läs mer…

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar                                                                         Finansdepartementet 2030-sekretariatet                                                          Fi2015/1733   Bakgrund 2030-sekretariatet tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslagen till punktskatteförändringar (pdf). Vår utgångspunkt för detta är den samma som presenteras i skrivningen; ”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga”. Därvidlag delar vi regeringens ambition att intensifiera insatserna för att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, som sju av riksdagens partier och Läs mer…

2030-målen borta i Vårpropositionen

När vårpropositionen presenterades idag saknades konkreta besked om hur regeringen avser att driva på utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Ett förnyat åtagande om bonus-malus för fordon, en satsning på laddstolpar som bakas in i klimatsatsningen i städer och en mindre satsning på biogasproduktion är vad som återstår av den utredning förra regeringen presenterade i december Läs mer…

Nyhetsbrev april 2015

2030-sekretariatet Indikatorer uppdaterade Nu har 2030 uppdaterat indikatorerna för hur väl Sverige är på väg att uppfylla målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Se http://2030-sekretariatet.se/indikatorer/ Ekotransport 2016 spikat Den fullsatta och rosade konferensen Ekotransport upprepas den 28 april 2016, i samarbete mellan 2030 och MiljöRapporten. Save the date! Bonus-Malus-utredning 2017 ska bonus-malus fordonsbeskattning införas, då det tänks Läs mer…

New York bilsalong – tillbaks till framtiden

År 1900 blev New York autoshow den första bilmässan i USA. Det årets visades var elfordon, ångdrivna fordon och sedan bensinfordon de mest förekommande, i nämnd ordning. Ett patent för bensinmotorer registrerades i USA bara fem år tidigare, och fortfarande fraktade man ut 450 000 ton hästgödsel från staden. Bilen stod inför sitt genombrott. År Läs mer…

Rimligt med dyrare fossilt, orimligt med dyrare förnybart – 2030-sekretariatet om regeringens förslag

Regeringen föreslår att energiskatten höjs med 44 öre/l på bensin och 48 öre/l på diesel, med motsvarande höjd energiskatt på etanol och biodiesel. 2030-sekretariatet ser en höjning på det fossila som rimlig, men inte på det förnybara. 1 januari 2016 höjs skatten på bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter, enligt finansdepartementets Läs mer…

Europeiska mobilitetsveckan: Östersund är bäst

Hela 2013 städer medverkade i fjol i Europeiska mobilitetsveckan, kampanjveckan för mer hållbar mobilitet som hålls i september varje år. I en stor ceremoni den 23 mars utsågs Östersunds kommun till den som gjort det allra bästa arbetet för hållbar mobilitet. Men utmärkelsen förpliktigar – för kommunen och för Sverige! Två separata kampanjer, Europeiska Mobilitetsveckan Läs mer…

Framtidens busstrafik med el

2030- sekretariatets Jakob Lagercrantz var moderator när linje 73 lanserades, en laddhybridbuss från Volvo som sattes i trafik 14.36 den 16e mars mellan Ropsten och Karolinska institutet. Det var fem laddade pionjärer som svarade på frågor inför en tur till snabbladdaren i Ropsten; Keolis som kör busstrafiken, Vattenfall uppför och levererar snabbladdningsstationerna och levererar  vindkraftsel Läs mer…

Genève uttolkat

Genèves bilsalong är världens största årliga mötes- och skådeplats för bilindustrin, och eftersom den hålls på neutral mark utan egna bilgiganter, är det bästa tillfället på året att ta tempen på vart branschen är på väg. Årets mässa präglas av hästkraftsraseri och bling bling. Av de förnybara drivmedlen syns inte ett spår, elbilarna finns med som pliktskyldigast – här är förklaringarna! 1. Lagkraven är Läs mer…

Nyhetsbrev februari 2015

2030-sekretariatet Fokus för arbetet 2015 är ett intensivt år för 2030-sekretariatet, som bl.a. jobbar med framtida villkor för biodrivmedel (skattebefrielse/kvotplikt), fordonsbeskattning (bonus/malus, förmånsbilar), tunga fordon (premie, vägslitageavgift), beteende (bilpooler, kollektivtrafik, cykel), infrastruktur (laddplatser, vätgas- och biogasmackar), stöttar lokala och regionala initiativ och bistår omställningen i andra delar av världen. Nya partners! 2030-sekretariatet välkomnar som nya Läs mer…

Nyhetsbrev december 2014

2030-sekretariatet 2030-konferensen om Bilen, Bränslet & Beteendet! Den 28 april anordnas för första gången Ekotransport – konferensen om hur vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta. Vid detta unika tillfälle möts alla aktörer som berörs av omställningen, utbyter erfarenheter, får praktisk hjälp och ny inspiration i arbetet. Program och mer information finner du på miljorapporten.se/ekotransport. Utnyttja Läs mer…

2014: Fler miljöbilar – men långt till fossilbränsleoberoende (Pressmeddelande 2030-sekretariatet)

2014 nådde miljöbilsandelen 17,5% och premien för supermiljöbilarna tog slut redan i augusti. Men dieselbilarna dominerar och målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta är långt borta, konstaterar 2030-sekretariatet utifrån BilSwedens statistik. 2014 registrerades 304 000 nya personbilar, varav 17,5% miljöbilar – en kraftig ökning mot 11,1% år 2013. – Etta, tvåa och trea bland miljöbilarna är Läs mer…

Urban Future Award – fyra recept för hållbar mobilitet

”Bilen har en bil i den framtida staden bara om vi kan övertyga medborgarna att den hör hemma där.” Det är inte någon av miljöorganisationerna som säger det, utan Audis koncernchef Rupert Staedler. Han är värd för Urban Future Initiative, som samlar och stöttar de bästa initiativen för hållbar mobilitet. Syftet är, säger han, att Läs mer…

Så röstar jag i Miljöbästa Bil – jurymedlem Mattias Goldmann

Med 2030-sekretariatet, hos Fores, har vi samlat marknadens aktörer som vill påskynda omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Med det i ryggen – och åtskilliga år med Gröna Bilister – tar jag nu plats i juryn för Miljöbästa Bil 2015. Vi i biltestar-juryn ska tillsammans med jurygrupper för miljöchefer, barnfamiljer, äldre och allmänhetens val, utse Miljöbästa Läs mer…

2030 på Persontrafikmässan

Persontrafikmässan är Sveriges främsta samlingsplats för beställda resor; buss, spårväg, tåg, taxi limousinservice och mycket annat. Med över 150 leverantörer och över 100 seminarier är det inte helt lätt att bilda sig en uppfattning om vad som egentligen är på gång – men Mattias Goldmann listar fem trender att hålla koll på! Självkörande bussar. Flera Läs mer…

Nyhetsbrev oktober 2014

2030-sekretariatet Budgetproppen granskad Budgetpropositionen slår fast målet ”en fordonsflotta fri från fossila bränslen”, förlänger supermiljöbilspremien, inför biogasstöd och ett Klokt-stöd för lokala klimatsatsningar, men det saknas besked om skatter/kvoter för förnybara drivmedel, om förmånsbilarnas framtid, om utbyggnaden av laddinfrastruktur, det finns ingen stimulans till miljöbättre lastbilar eller bussar och väldigt lite på beteendesidan. Läs hela Läs mer…

Budgetpropositionen ur 2030-perspektiv: För små steg på en för smal stig

Det är utmärkt att budgetpropositionen slår fast att användningen av fossila bränslen tydligt ska minska under mandatperioden, och att transportsektorn är nyckeln för att detta ska ske. Därtill är inriktningen att ”intensifiera insatserna för att nå en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen” lovvärt och tydligt. Av denna intensifiering syns dock inte mycket i Läs mer…

Laddbilsläget i Paris

Årets största bilmässa är igång, i Paris, med starkt fokus på laddbara bilar och på kommande utsläppsmål inom EU. Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet, är på plats för samtal med industrin och analyser av modellerna som visas – och det som inte presenteras. Han urskiljer sex trender: Få nya elbilar Det rapporteras Läs mer…

2030-sekretariatet välkomnar bonus-malus-skatt, biogassatsning och stadsmiljöavtal – men saknar långsiktiga mål

Flera av punkterna i Socialdemokraternas och Miljöpartiets klimatöverenskommelse välkomnas av 2030-sekretariatet, men den långsiktiga färdriktningen måste förtydligas.  – Det är hög tid att sätta fart på omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta och flera pusselbitar faller på plats med överenskommelsen, säger Jakob Lagercrantz, samordnare på 2030-sekretariatet. ”Inte minst metanreduceringsstödet ger Sveriges stora och världsledande biogasindustri en Läs mer…

Debatt: En stapplande start för miljöbilar

En knepig kompromiss som för miljöbilsomställningen framåt och ger visst lugn på marknaden men inte alls räcker för att säkerställa att vi når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och helt saknar förslag på beteendesidan. De slutsatserna drar Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet om Alliansens miljöbilspaket. * Supermiljöbilspremien förlängs och förstärks. Budgetanslaget för supermiljöbilspremien förstärks med 75 miljoner kronor Läs mer…

Var är biogasen?

Stoppa en slumpvist vald person på gatan och be hen nämna en elbil. Tesla kommer att nämnas, kanske Nissan Leaf. Be nästa person att nämna en hybridbil. Toyota Prius, blir svaret, kanske rentav Volvos laddhybrid. Fråga nu istället om en gasbil. Det blir knäpptyst. Det man aldrig tänker på, händer inte. Omställningen till fordonsgas och gasfordon har tappat fart, för Läs mer…

2030-sekretariatet: Välkommet Miljöbilspaket med förlängd Supermiljöbilspremie från Alliansen

Supermiljöbilspremien förlängs och förstärks, bonus-malus-beskattning ska införas och nya laddplatser ska etableras. Därtill skattebefrias vissa biodrivmedel, allt enligt Alliansens Miljöbilspaket som välkomnas av 2030-sekretariatet. Dock önskar man sig stimulans för hela fordonsflottan och regler som utgår från faktisk klimatpåverkan. – Det var i grevens tid! Att supermiljöbilspremien förlängs förhindrar att botten går ur elbilsmarknaden, återskapar tilltro till politiken och förstärker ekonomin för många Läs mer…

Hur kan vi nå fossiloberoende transporter? – Potential och möjligheter – Seminarium

Sveriges fordonsflotta ska bli fossilbränslefri till år 2030. Därför sammarbetar länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län tillsammans med länens kommuner i det fortsatta transsportprojektet. Målet är att skapa verktyg för att uppnå en fossilfri fordonsflotta genom att åstadkomma konkreta handlingsplaner för varje kommun. Syftet med seminariet är att: Ge kunskap om vilka olika lösningar Läs mer…

Nyhetsbrev augusti 2014

2030-sekretariatet Se Almedalsseminariet ”Fossilfri Fordonsflotta 2030: Hur ska vi hinna?” Remissvaren sammanställda! För att påskynda omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta har 2030-sekretariatet sammanställt alla 115 remissvaren från myndigheter, företag, organisationer och enskilda. Sammanställningen visar på ett starkt stöd för målet och för att det ska uppnås genom bättre fordon, bättre drivmedel och ändrade beteenden. Många Läs mer…

Slå inte undan benen för FAME!

Remissvaren på ”Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel Fi 2014/2485” Sammanställning av 2030-sekretariatet Sammanfattning Finansdepartementet föreslår i sin promemoria en mycket kraftig höjning av energiskatten på FAME för låginblandning och som koncentrerad biodiesel, i syfte att undvika att drivmedlen över­kompenseras enligt EU:s regelverk. Avdraget på energiskatten, jämförd med energiskatten på fossil diesel ändras från nuvarande 84 Läs mer…

Nissan renar luften i Barcelona

2030-sekretariatets partner Nissan med sin koncernsyster Renault har den mest offensiva satsningen på elbilar av alla märken, med den mest sålda elbilsmodellen genom tiderna, det bredaste modellprogrammet och det mest omfattande arbetet med att få ut laddstationer. Efter elbilen Leaf, kommer nu storkombin och skåpbilen e-NV200. Den tillverkas i Barcelona för världens alla marknader – Läs mer…

Elbilsuthyrning succé på Gotland

På Gotland är sträckorna inte så långa, hastigheterna inte så höga och stoppen många. Perfekt för elbil – faktiskt kommer man vart som helt på ön och tillbaks igen från färjelägret utan att behöva ladda! Elbilslandet Gotland har tagit fasta på detta och erbjuder elbilar till uthyrning, via Visby Gästhamn. Och det är inte någon Läs mer…

Elbilsuthyrning succé på Gotland

På Gotland är sträckorna inte så långa, hastigheterna inte så höga och stoppen många. Perfekt för elbil – faktiskt kommer man vart som helt på ön och tillbaks igen från färjelägret utan att behöva ladda! Elbilslandet Gotland har tagit fasta på detta och erbjuder elbilar till uthyrning, via Visby Gästhamn. Och det är inte någon Läs mer…

Nyhetsbrev 3 2014

2030-sekretariatet arbetar nu fram indikatorer för att mäta hur arbetet går, bistår politiken i att ta fram beslutsunderlag, lyfter fram goda exempel och mycket annat. Följ arbetet på 2030-sekretariatet.se! Partner till 2030-sekretariatet kan företag och organisationer bli som står bakom målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Därtill måste man stå bakom att förändringar behövs inom Läs mer…

Västra Götaland: Skynda på omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – och Västra Götaland behöver öka tempot. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på seminariet Elladdinfrastruktur i Kungälv idag, världsmiljödagen torsdag 5 juni. I Västra Götaland finns 729 890 personbilar, motsvarande 452 personbilar/1000 invånare, vilket är något under rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsregistreringen 2013 var 10 % i Västra Götaland, nästan precis som rikssnittet. Genomslaget för elbilar Läs mer…

Västra Götaland: Skynda på omställningen till fossilbränsleoberoende

Hela Sveriges transportflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030 – och Västra Götaland behöver öka tempot. Det visar sammanställd statistik från 2030-sekretariatet och Fores, som presenteras på seminariet Elladdinfrastruktur i Kungälv idag, världsmiljödagen torsdag 5 juni. I Västra Götaland finns 729 890 personbilar, motsvarande 452 personbilar/1000 invånare, vilket är något under rikssnittet. Miljöbilsandelen i nybilsregistreringen 2013 var 10 % i Västra Götaland, nästan precis som rikssnittet. Genomslaget för elbilar Läs mer…

EU-parlamentets och ministerrådets direktiv om infrastruktur för alternativa drivmedel – Sammanfattning och kommentarer från 2030-sekretariatet

Kommissionen presenterade under 2013 ett förslag till hur medlemsstaterna ska arbeta med alternativa drivmedel och infrastrukturen för dessa. Efter förhandlingar med ministerrådet och EU-parlamentet föreligger nu direktiv PE-CONS No/YY – 2013/0012, som här sammanfattas och kommenteras av 2030-sekretariatet. 2030 sekretariatet om EUs infrastrukturplaner kring alternativa bränslen- Word-fil

Elcykeln ändrar Arbetslivet

– Det där är fusk! Nej det är inte fusk. Det är bara en elcykel. Man märker det i backar, vid övergångsställen, raksträckor, svängar och gupp. Folk glider förbi utan minsta ansträgning. Elcyklar syns mer och mer och man hör talas om dem allt oftare. Göteborgs Stad upphandlade nyligen elcyklar för sin personal, och nu Läs mer…

2030 inviger Sundsvalls första snabbladdare

Sundsvall har nu fått sin första snabbladdare för elbilar, där man laddar fullt på 20 minuter istället för åtta timmar. Tack vare snabbladdaren kan också de som kör långt, t.ex. taxi, budfirmor och bilpooler, byta till eldrift, till glädje för klimatet, den lokala luftkvaliteten och Sveriges energibalans. Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet medverkade Läs mer…

Höj målet för förnybart i transportsektorn

År 2020 ska Sverige nå 10 % förnybart i transportsektorn. År 2013 nådde vi 15.6 %, enligt Energimyndighets siffror. 2030-sekretariatet jublar åt framgången men vill också se ett kraftigt höjt mål, annars riskerar incitamenten för fortsatt utveckling att avstanna. Andelen förnybar energi i transportsektorn uppgick till 15,6 % 2013, jämfört med 12,6 % år 2012 år, enligt Energimyndighetens nya siffror. Sverige Läs mer…

Nyhetsbrev 2 2014

2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades Fossilfritt på Väg, den 1100-sidiga utredning som ska slå fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade vi 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att målet verkligen uppnås. Vi ser möjligheten för Sverige, men vi Läs mer…

Hur 2030-anpassad är New York Auto show?

Svaret är: Deprimerande lite. Den enda gången E85 nämndes var när Christian Köningsegg berättade om att hans bilar får 100 hk extra om man kör på E85, metan som bränsle existerar inte på mässan, och elfordon diskuteras pliktskyldigast. Bilpooler, samåkning och kollektivtrafik saknas helt. Nissan är en liten ljuspunkt. Travis Perman, kommunikationschef för Nissan i Läs mer…

2030-sekretariatet: ”Bonus” och ”Malus” till FFF- utredningen

2030-sekretariatet är först att remissvara på Fossilfrihet på väg, utredningen som ska visa hur Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030. Det blir godkänt för den övergripande inriktningen och förslagen om fordonsbeskattning, men underkänt för bristen på satsningar på ändrat beteende. – Det absolut viktigaste med utredningen är att den slår fast att vi kan Läs mer…

Fossilfrihet på väg – remissvar från 2030-sekretariatet

Innehållsförteckning Inledning Övergripande kommentar Huvudmål och uttolkning Prognostänkande Beteendeförändringar Upphandling och beställarkompetens Kontraproduktiva styrmedel och perversa effekter Vägavgifter Fordonsbeskattning Biodrivmedel Kvotplikt Godstransporter Elfordon och laddinfrastruktur Konvertering av befintliga fordon Stadsmiljö och samhällsplanering Ladda ner remissvaret som pdf-> Inledning 2030-sekretariatets arbete syftar till att säkerställa att det övergripande målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 Läs mer…

Fordonsläget i Halland

Övergripande I Halland fanns den sista december 2013 159 424 personbilar 16 728 lätta lastbilar 3 030 tunga lastbilar 237 bussar 11 630 motorcyklar 4 157 mopeder 13 466 traktorer 275 snöskotrar 1 727 terränghjulingar Personbilar Av personbilarna var 321 taxi. 159 424 personbilar motsvarar 520 personbilar/1000 invånare, vilket är över rikssnittet. Personbilarna fördelar sig Läs mer…

Ny elbils-bilpool i Varberg

Varbergs kommun och  2030-partnern Move About har nu invigt en bilpool med två eldrivna Nissan Leaf. Se SVTs inslag här Bilarna ska till en början användas av  kommunanställda i tjänsten, främst från serviceförvaltningen, men också andra enheter. De ersätter egna bilar och minskar därmed kommunens kostnader och klimatpåverkan – samtidigt som det totala antalet bilar kan minska. Läs mer…

Genèves bilsalong – det som inte hände

Det har nu rapporterats på längden och tvären om vad som visats och sagts på Genèves bilsalong om elbilar, laddhybrider och bränslecellssidan. Men det som inte sades är lika spännande. Mattias Goldmann från Fores 2030-sekretariatet sammanställer icke-nyheterna. Produktionsnivåer Det var påfallande tyst om produktionsnivåer i Genève. BMW och Nissan anger att deras produktionsanläggningar för i3 Läs mer…

Miljöaktuellt: 2030-sekretariatet sågar Borgs fordonsskatt

Finansminister Anders Borg har i veckan presenterat en rad olika skattehöjningar. Bland förslagen finns en höjning av den koldioxidrelaterade fordonsskatten. Förslaget skulle betyda en skattehöjning på i snitt 200 kronor per år för bensinbilar och 500 kronor för dieselbilar. Enligt 2030-sektretariatet sidsteppar nu Anders Borg hela det arbete som pågår för att nå en fossiloberoende Läs mer…

Energimyndighetens konferens om demonstration av elfordon

Den 12 mars kl. 09 – 16 håller Energimyndigheten en kostnadsfri konferens för att ge insyn i ett urval av projekten inom Demonstrationsprogrammet för elfordon. Under dagen kommer projektledare att presentera projekt inom områdena laddning, affärsmodeller och användarbeteenden. Se programmet för mer detaljerad information. I programmet samt under fika och lunch ges tillfälle för nätverkande och Läs mer…

Välkommen till 2030-nyhetsbrevet!

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008, och den 16:e december 2013 presenterades Fossilfritt på Väg, den 1100-sidiga utredning som ska slå fast hur arbetet ska gå till. Samma dag lanserade vi 2030-sekretariatet, med syfte att säkerställa att målet verkligen uppnås. Vi ser möjligheten för Sverige, men Läs mer…