Kalifornien: Lärdomar från en föregångsstat

2030-sekretariatets fokusland Kalifornien är förstås i formell mening inte något land, utan en delstat, men på många områden inom omställningen till fossilfria transporter har de väl så mycket egen politik inom USA som Sverige har inom EU. Det finns mycket att inspireras av, och därför har vi tagit fram den första svenskspråkiga sammanställningen av Kaliforniens Läs mer…

2030-sekretariatet: EU bör ställa tuffare och mer långsiktiga utsläppskrav på nya bilar

Förslaget från EU-kommissionen om nya utsläppsnormer för lätta fordon ingår i Clean Mobility Package II, EU:s stora paket för att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Enligt förslaget måste utsläppen från nya bilar och skåpbilar i genomsnitt vara 15 % lägre år 2025 och 30 procent lägre år 2030, jämfört med den sedan tidigare beslutade nivån för Läs mer…

Remissvar: Ändring av direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

2030-sekretariatet är övergripande mycket positiva till förslaget, särskilt till dess relativa långsiktighet – men har också ett antal synpunkter och förslag på justeringar. 2030-sekretariatets förslag på justeringar: Inkludera andra parametrar än klimat utifrån lokala förutsättningar. Klimatfrågan är global och alla länders minskade utsläpp är av betydelse. Luftkvalitet är däremot en lokal fråga, där merparten av Läs mer…

Samsö: Den lilla ön som blev ett globalt klimatföredöme – och nu en global helpdesk

År 1997 utmanade danska regeringen öar och kommuner; vem kunde presentera den mest realistiska planen för att bli 100% självförsörjande på förnybar energi? Den lilla ön Samsö mellan Jylland och Själland vann, och fick – i princip ingenting annat än äran. Men det räckte för att sätta igång arbetet med att på tio år bli Läs mer…