Världens största elfärjor invigda!

Nu är världens två största eldrivna färjor invigda. Aurora och Tycho Brahe trafikerar linjen Helsingborg-Helsingör, en sträcka på 4 km. För att markera vikten av denna historiska invigning byter rederiet namn till Forsea, och är beredda att konvertera de tre sista färjorna också. 2030-sekretariatet var med på invigningen. Att elektrifiera färjor är svårare än bilar, Läs mer…

Swedish vehicle industry – more than Volvo

Ask any foreigner to name a Swedish vehicle, and he or she will immediately mention Volvo. But there is more, both established and newcomers, from bike-like electric pods, to passenger cars and heavy vehicles, all characterized by an impressive focus on climate and sustainability. Let the 2030-secretariat guide you! Bikes and mopeds Traditionally, mopeds are Läs mer…