Danska klimatplanen för nollutsläpp granskad: Transporter i fokus

2050 ska Danmark nå nettonoll i klimatpåverkan och regeringen har nu lagt fram ett förslag till färdplan ”Sammen om en grønnere fremtid” med 38 åtgärder, varav flera på transportområdet. Här är 2030-sekretariatets granskning av transportdelen. En mycket stor del av planens utsläppsminskning – 20,9 av totalt 26,3 miljoner ton CO2 kommer från annullering av utsläppsrätter Läs mer…

Om detta bör vi kunna enas – 2030-sekretariatets manifest för klimatarbetet inom transportsektorn mandatperioden 2018-2022

  Sverige som föregångsland Klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket som trädde i kraft 1 januari 2018 slår fast att transportsektorns klimatpåverka ska minska med 70% 2010-2030. En viktig del i detta är att inspirera omvärlden, och att etablera Sverige som permanent världsutställning eller global helpdesk för omställningen. I det fortsatta arbetet bör detta förtydligas, så Läs mer…

2030-sekretariatet om förnybarhetsdirektivet: EU-parlamentets beslut ett fall framåt, men fossilfrihet kräver mycket mer!

Med 485 röster av 751 röstade Europaparlamentet igenom regler som öppnar för mer avancerade drivmedel från bland annat skogsavfall – men begränsningarna för grödbaserade biodrivmedel gör det mycket svårt att ställa om från fossilt till förnybart. Det anger 2030-sekretariatet som nu uppmanar medlemsstaterna att påskynda omställningen i den kommande trialogen. EU-parlamentet har nu röstat om det reviderade Läs mer…

2017 var laddhybridernas år, 2018 slår elbilarna igenom och gasbilarna gör comeback

2017 blev laddhybridernas år inom nybilsregistreringen – de dominerar supermiljöbilssegemtet som är årets raket. Men på totalmarknaden är nio av tio nya bilar fortsatt fossila. 2018 förutspås rena elbilar och gasbilar öka kraftigt, på dieselns bekostnad, allt enligt 2030-sekretariatets granskning av bilåret 2017 med prognos för 2018.  Utvecklingen 2017 i fem punkter – och prognos Läs mer…

Beslut i EU dråpslag mot svenska biobränslen

24 oktober 2017 Under måndagskvällen röstade EUs miljöutskott ENVI om villkoren för biobränslen under perioden 2021-2030. Omröstningen blev ett dråpslag för svenska biobränslen, och skulle resultatet få parlamentets stöd försvåras den svenska omställningen av transportsektorn. Nu krävs att medlemsländernas ministrar väljer en annan väg, samt att EU-parlamentet i sin helhet väljer en annan väg när Läs mer…

Fem punkter för framtidssäkrat flyg

19 oktober 2017 Det pågår nu en intensiv diskussion om flygets klimatpåverkan. Det är i grunden glädjande, eftersom alla sektorer måste minska sin klimatpåverkan snabbt och kraftfullt för att vi ska nå svenska och internationella klimatmål. Men diskussionen är polariserad, inte alltid särskilt konkret och kanske inte alltid inriktad på att maximera klimatnyttan. Här är Läs mer…

Sverige kan bli först i världen med miljömärkning på pumpen. Äntligen, kommenterar 2030-sekretariatet, men glöm inte fossilerna!

18 oktober 2017 Energimyndigheten har föreslagit ett system för märkning av miljöprestanda och ursprung av drivmedel vid pumpen. 2030-sekretariatet är i huvudsak positiva till förslaget, men vill gå längre. Dels vill 2030-sekretariatet att informationen görs tillgänglig vid pumpen, snarare än på respektive bolags hemsida, dels bör ursprung anges även för fossila bränslen. – Energimyndighetens förslag är Läs mer…

2030-sekretariatet om budgeten: Framåt för smartare bilar och bränslen, var god dröj för beteendeförändring – tuffare tag krävs!

20 september 2017 Bonus-malus som gynnar nya el- och gasdrivna bilar, reduktionsplikt som gagnar klimatsmarta förnybara drivmedel, särskilt Ladda Hemma-stöd och ambitioner att stimulera förnybart även i flyget. Mycket är positivt, mycket är brett förankrat – men tuffare tag för stimulansen för beteendeförändringar dröjer ännu. Så analyserar 2030-sekretariatet årets budgetproposition. I juni beslutade riksdagen att Läs mer…

2030-sekretariatet om bonus-malus: Grön jackpott!

3 september 2017 60 000 kronor i bonus för de grönaste bilarna, en särskild bonus för gasbilar och en höjd malus-skatt på utsläppsvärstingarna som finansierar kalaset. Det är precis vad 2030-sekretariatet föreslagit – en grön jackpott!  – Ända fram till lagrådsremissen föreslogs en högsta bonus på 45 000 kronor, vilket är för lite för att Läs mer…

Infrastruktur räcker inte för klimatmålen, nu behövs styrmedlen!

31 augusti 2017 2030-sekretariatet delar Trafikverkets bild; infrastrukturplaneringen räcker inte för att nå klimatmålen. Regeringen behöver se över styrmedlen så att hållbara transporter stimuleras, och ta fram en färdplan för fossiloberoende. – Trafikverket skickar en mycket viktig signal till regeringen; det går inte att klara klimatmålen enbart med infrastruktursatsningar utan det krävs mer av politiska Läs mer…

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt!

3 augusti 2017 Hittills i år har supermiljöbilarna – elbilar, laddhybrider och vätgasbilar – en marknadsandel på 4.1 procent. Det är en ökning med 37 procent jämfört med året innan, vilket 2030-sekretariatet vill skynda på ytterligare. Därför föreslås fem punkter för fler laddbilar. Höj högsta premien. Höjningen från dagens supermiljöbilspremie på 40 000 kronor till en Läs mer…