BB Green – världens första snabb-batterifärja

Tänk dig en färja som kan transportera 75 personer i 30 knop, som går helt eldrivet. En sådan prototyp finns nu, framtagen av Green City Ferries. 2030-sekretariatet är bland de absolut första att åka ut på en tur i Saltsjön!

För att minska elförbrukningen går båten på luftkuddar, som minskar friktionen mot vattnet med 40 procent. Fläktarna som krävs för att pumpa in luften tar ungefär tio procent av färjans totala energiförbrukning. Att färjan är byggd av lättvikts-kompositmaterial minskar också förbrukningen, medan den blir lättare att manövrera av att propellrarna, som roterar mot varan, sitter långt ut mot sidorna av färjan.

Elmotorn har 600 kW framdrivningseffekt, ungefär som två Teslor. Med 500 kWh batterier i båtbotten så kan båten köras i nästan en timma, snabbladdas i tio minuter vid ändstationen – det är ungefär den tid det ändå tar för passagerare att gå av och på – och sen fortsätta färden. Batterierna är av litiumtitanat-typ, samma som t.ex. Hybricon använder för sina ultrasnabbladdbara bussa.

Färjan är finansierad av EU:s Horizon 2020, med en budget på 17 miljoner kronor, med målen att klassa och certifiera fartyg och laddstationer, industrialisera produkten och produktionen och sprida information om fartyget. Våren 2017 ska färjan vara klar att beställa för leverans ett år senare, med Norge som en trolig marknad. Norge har infört ett särskilt statsbidrag för elfärjor och är i full färd att elektrifiera sju färjelinjer med betydligt mer på gång.

I Sverige har BB Green möten med bland annat SL och Stockholms läns landsting, och har samtalat med regeringens samordnare för färjetrafik om hur elfärjor kan bidra till ökad kollektivtrafik på vattnet i städerna. Färjan är optimerad för skärgårdstrafik; det är tillräckligt långa avstånd för att komma upp i fart men inte längre än vad batterierna klarar. Sträckorna mellan Stockholms innerstad och Ekerö eller Värmdö vore utmärkta, elkonverterade färjan Movitz sommartid mellan Solna strand och Riddarholmen, i drift av Green City Ferries eftersom de etablerade rederierna inte tyckte att efterfrågan var tillräckligt tydlig och tekniken inte tillräckligt beprövad.

– Fler färjor i stan skulle kunna avlasta vägtrafiken och hjälpa människor att komma i tid till jobbet. Att byta till el har särskilt stor nytta i färjetrafiken, där bränslena ofta är smutsigare och reningen sämre än i biltrafiken – och vi vet ju att våra innanhav och sjöar behöver skyddas. Jag hoppas att kollektivtrafikens aktörer i Stockholms läns landsting och på andra håll går från allmänt intresse till konkreta projekt, säger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

Pengarna då? BB Green menar att driftskostnaderna ungefär halveras gentemot dieseldriften, mycket beroende på att elen är mycket billigare än dieseln och att elmotorn är närmast underhållsfri medan dieselmotorn kostar ungefär 150 000 kronor per år i underhåll. Däremot är elfärjan än så länge dyrare i inköp, kostar ungefär 25 miljoner kronor plus batteri som skrivs av med en kvarts miljon kronor per år, samt ett par superladdare à två miljoner kronor. Totalkostnaden blir ungefär 80 kronor per resa för båda färjetyper.

Elfärjans kalkyl skulle kraftigt förbättras t.ex. om drivmedlen fick samma villkor – dieseln för fartyg är skattefri, medan BB Green och andra elfartyg betalar full skatt för sin el. Dessutom blir ju kalkylen en helt annan på de sträckor där en snabbgående elfärja kan ersätta två normala dieselfärjor genom att den går dubbelt så snabbt och alltså kan köra dubbelt så många turer.

Mattias med Fores-kollegor är bland de första att ha fått åka med – och styra – elfärjan, och han har svårt att dölja entusiasmen. ”Vi körde ifrån en racerbåt, samtidigt som det var nästan tyst ombord – det enda som hörs är luftkuddepumparna och vindens brus. Dessutom vibrerar det mycket mindre än en vanlig färja.”

bb greeen1bb green 2 BB green