Så blir bilpoolen allas älskling

RAPPORTSLÄPP

2 maj 2017

Vilka är drivkrafterna för bildelning och hur ska omställningen till ökat bilpoolande uppnås? Vilka styrmedel skulle göra störst skillnad och vilken roll har bilpoolerna i att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030?

Detta och mycket mer diskuteras i Nicklas Steorns rapport ”Bilpoolsboom – så går det till: Förändringsförslag för ökad bildelning och snabbare omställning till en fossiloberoende fordonsflotta”.

Läs hela rapporten här!