Bra med miljömärkning av drivmedel, dags att lyfta de miljöbästa bränslena

2030-sekretariatet välkomnar att regeringen föreslår miljömärkning av drivmedel, nu är det dags för att göra det billigare att tanka miljösmart! Genom tydlig märkning och en kraftig bonus-malus på bränslen kommer miljöutvecklingen att sätta fart igen.

– Genom att tydligt märka drivmedlens miljöpåverkan kan konsumenten ta mer informerade val, kommenterar Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet. Nu kan kunderna vara med och belöna de innovativa företag som går längst i miljöutvecklingen.

Det finns idag två miljömärkta drivmedel. Gas med hög bioandel som levereras av Fordonsgas Sverige, och Preems Evolution diesel. De visar att det går att märka bränslen.

2030-sekretariatet har sedan länge arbetat för en miljömärkning av alla drivmedel. Genom att det tydligt framgår på pumpen hur energieffektivt och klimatsmart ett drivmedlen är kan kunden aktivt välja. Informationen finns tillgänglig idag. Energimyndigheten samlar årligen in detaljerade och oberoende verifierad information om alla biodrivmedel, samt lite mer översiktlig information om fossila drivmedel.

2030-sekretariatet poängterar att det inom vad som kan verka vara samma drivmedel kan finnas stora klimatskillnader.

– Den som tankar diesel kan få ända upp till 50% förnybar, klimatsmart råvara men också nästintill helt fossil diesel med hög klimatpåverkan och tveksamt ursprung. Med klimatmärkningen blir det lättare för konsumenten att göra ett aktivt val, kommenterar Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.

Idag har biodrivmedlen på den svenska marknaden bra klimatprestanda, även om den bästa svenska etanolen säljs till Tyskland eftersom de till skillnad från Sverige premierar klimatnyttan. Det ser sämre ut för de fossila drivmedlen både ur klimat- och hållbarhetsperspektiv; de kommer till drygt hälften från länder som ur demokratisk synpunkt får ses som tveksamma; Ryssland, Nigeria och Venezuela.

2030-sekretariatet konstaterar att också EU-kommissionen uppmuntrar till tydligare konsumentinformation om drivmedels ursprung och påverkan, och ser fram emot en snabb process för att få en märkning på plats.

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, eller Mattias Goldmann, 0703-09 00 45. Se även www.2030-sekretariatet.se