Debatt: ”Det är på asfalten det avgörs”

Medan cykelboomen i flera danska städer verkar avta, ökar Köpenhamn sin osannolika andel till över 60 procent cykelburna pendlare. Hälften av resterande åker bil, och resten går eller åker kollektivt (vi får anta att nya mindre, eldrivna fordon såsom elsparkcyklar räknas in som cyklar i detta fall). Cykeln är alltså klart vanligare än alla andra trafikslag – tillsammans. Och det är på asfalten det avgörs.

Det är ingen slump att Köpenhamns invånare cyklar.  Genom strategiskt, långsiktigt arbete har nämligen politiken berett plats för dem, och ju fler som cyklar, desto lättare blir det för andra att behandla cyklingen som vad det faktiskt är: ett eget trafikslag.

Läs hela debattartikel här!