Välkommen på Ekotransport 2030 den 27 april 2016

Konferensen om framtidens hållbara transporter, med fokus på 2030-målet fossiloberoende fordonsflotta.

Det här är mötesplatsen för dig som vill vara en del av omställningen till framtidens fossiloberoende transporter. Ekotransport 2030 är den nya, årliga knytpunken för alla som vill delta i omställningen till hållbara transport- och mobilitetslösningar. Målet är att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030.

Konferensen arrangerades första gången 2015, och den 27 april 2016 gick den andra upplagan av konferensen Ekotransport 2030 av stapeln. Med inspirerande trendspaningar, utmanande debatter och fördjupande seminarier kommer förutsättningarna för en fossiloberoende fordonsflotta analyseras samt utvärderas – och deltagarna får en handlingsplan för sitt arbete. Ekotransport 2030 är mötesplatsen där olika branscher träffas och inspireras, beslutsfattare får se de nya lösningarna, och nya nätverk bildas.

Som besökare får du dessutom en unik möjlighet att under måltider, mingel och pauser träffa beslutsfattare och personer som i sin vardag arbetar med miljöanpassning av transport.

Arrangörer

 

miljorapporten
2030-sekretaritatet-logo-250-126

2016 års Ekotransport- konferens

Se hela Ekotransport 2030 år 2016 i 3 delar här:

Del 1
Del 2
Del 3

Program för Ekotransport 2030 i pdf
Mer information om Ekotransport 2030

 

2015 års Ekotransport- konferens

Ladda ner program (pdf)

Ur programmet:

  • Sveriges väg mot 2030-målet – indikatorerna som följer utvecklingen
  • Omställningens risker och möjligheter
  • Så arbetar Europa mot 2030
  • Förnybara drivmedlen – vilka vinner, vilka ska bort?
  • Styrmedel för mer förnybart
  • Framtidens attraktiva städer för cykel och gång
  • Bussar eller spårburen trafik för att öka kollektivtrafikens kapacitet
  • Bilpooler och andra alternativ till att äga egen bil

 

2030-partners

partners

35F5EFCB-1702-4182-9938-A677D3BF4501bild