Ekotransport 2030

 

Konferensen om framtidens hållbara transporter, med fokus på 2030-målet fossiloberoende fordonsflotta.

Det här är mötesplatsen för dig som vill vara en del av omställningen till framtidens fossiloberoende transporter. Ekotransport 2030 är den nya, årliga knytpunken för alla som vill delta i omställningen till hållbara transport- och mobilitetslösningar. Målet är att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030.

Konferensen arrangerades första gången 2015. Med inspirerande trendspaningar, utmanande debatter och fördjupande seminarier kommer förutsättningarna för en fossiloberoende fordonsflotta analyseras samt utvärderas – och deltagarna får en handlingsplan för sitt arbete. Ekotransport 2030 är mötesplatsen där olika branscher träffas och inspireras, beslutsfattare får se de nya lösningarna, och nya nätverk bildas.

Dagen bjuder på debatter, föredrag och specialsessioner som ger en överblick av allt som görs för att ställa om transportsektorns energisystem, med de viktigaste aktörerna inom politiken, myndigheterna och näringslivet på plats.

Som besökare får du dessutom en unik möjlighet att under måltider, mingel och pauser träffa beslutsfattare och personer som i sin vardag arbetar med miljöanpassning av transport.

Ekotransport 2019

Snart öppnar anmälan till 2019 års Ekotransport 2030 där de viktigaste aktörerna i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta möts.

 

Tidigare konferenser

 

2018 års Ekotransportkonferens

Läs mer om 2018 års Ekotransport 2030 här.

2017 års Ekotransportkonferens

Läs mer om 2017 års Ekotransport 2030 här.

2016 års Ekotransportkonferens

Läs mer om 2016 års Ekotransport 2030 här.

2015 års Ekotransportkonferens

Läs mer om 2015 års Ekotransport 2030 här. (pdf)

Arrangörer

aktuell

2030-sekretaritatet-logo-250-126