Los Angeles: Elbilar för poliser och fattiga

Hälften av alla nya fordon som Los Angeles stad skaffar ska vara elfordon, och staden ska göra elbilen tillgängliga också för de med tunn plånbok. 2030 träffar stadsledningen för att reda ut hur.

Elbilar för alla
Kalifornien har högst andel bilar per invånare i världen, och transporterna står för över 40 procent av delstatens totala klimatpåverkan. Men på senare år har Kalifornien också tagit ledningen i omställningen till hållbara transporter – det är därför de är årets värdland på Ekotransport-konferensen. Som världens femte största ekonomi (om det hade varit ett eget land), betyder omställningen väldigt mycket för att påverka fordonsindustrin, och fungerar som motvikt till Trump-administrationens måttliga miljö- och klimatengagemang. Men mycket bestäms på stadsnivå, och här vill Los Angeles vara absolut ledande.

Los Angeles borgmästare Garcettis hållbarhetsplan slår fast att klimatpåverkan ska halveras till år 2040, jämfört med år 2010, och att 50 procent av all energi ska vara förnybar år 2030. Transporterna står för två tredjedelar av stadens klimatpåverkan, och staden ska själv vara föregångare i omställningen.

Från år 2017 ska 50 % av alla nya fordon som staden införskaffar vara eldrivna. Fokus på el beror både på stadens problem med luftkvalitet och på att all ny förnybar el, huvudsakligen från sol och vind, beräknas ge ett elöverskott 2 000 timmar per år, vilket elbilarna kan hjälpa att balansera, förklarar Marvin Moon som ansvarar för Los Angeles Department of Water and Powers (LADWP) elbilssatsning.

20161220_003355 (1)

20161220_003355 (2)

 

 

 

 

Bilarna är först ut, redan i år nås målet, sen kommer flakbilar, skåpbilar, små lastbilar och bussar. I nästa bussupphandling ska 50% av alla nya bussar vara eldrivna, och ersätter då dagens naturgasdrivna bussar. Redan nu är färdtjänsten eldriven.

El-polisbilar
I USA är polisen kommunal, så stadens åtagande gäller också den berömda LAPD. Efter att ha varit först att testa elbilar – Tesla S och BMW i3 – har polisen nu leasat 100 i3 med 66 till på gång. Borgmästarens hållbarhetsanalytiker Susana Reyes betonar att elbilarna inte är för att jaga skurkar, utan för civilt arbete och detektivarbete. 104 laddplatser har också satts upp. Därtill har staden skaffat över 250 Nissan Leaf och Chevrolet Volt. Los Angeles hamn och LAX flygplatsen byter också till eldrift, i samarbete med staden.

Komplettera Kalifornien
LADWP som har hand om vatten och el, ansvarar också för att stimulera elbilar. Taktiken, förklarar LADWP:s public affairs-ansvarige David Rahimian, är att göra det som Kalifornien inte gör – om staden skulle införa en premie för elbilar, så skulle delstaten dra ner på sin. Alltså fokuserar programmet ”Charge Up L.A.!” på laddinfrastruktur. Privatpersoner som skaffar laddare får upp till 500 dollar, närmast hela kostnaden, och extra billig el om de skaffar ett särskilt abonnemang för elbilen.

Kommersiella fastigheter, som storhandeln, kan få upp till 4000 dollar per laddplats, med stöd för upp till en laddplats per tre p-platser. Programmet finns till halvårsskiftet 2018. Nya byggnader måste vara förberedda för elbilar, och den som vill sätta upp laddstolpar kan göra allt pappersarbete på nätet och är garanterad att det hanteras inom en vecka.

Los Angeles har största elbilsflottan i hela USA, samt flest publika laddplatser – över tusen. Det kallar Marvin Moon på LADPW ändå för ”terrible”; mer än 20 laddbara bilar per laddplats är en för dålig kvot. Det kommande halvåret ska 230 publika laddplatser sättas upp, med fokus på områden med lägre inkomster.

Los Angeles är också först i USA med att använda gatubelysningen som laddplats och dra nytta av den överkapacitet som bytet till LED-lampor gett. 100 lyktstolpar och 500 elstolpar ska bli laddplatser under 2017.

Elbil för alla
Los Angeles hållbarhetsplan har ett uttalat equity-tänk; att omställningen ska vara tillgänglig för alla. Det är i linje med Kaliforniens delfinansiering av fordonen, som är delvis inkomstrelaterad och som sätter ett tak på hur dyr elbilen får vara för att få stöd.

Staden satsar särskilt på laddplatser i fattigare områden och kompletterar med stadens första elbilspool. Den startas i Westlake, som valts för att det både är ett fattigt område där bildelning bör vara attraktivt, och för att det är nära stadskärnan och därför lätt att kontrollera och dra lärdom av. 100 pool-elbilar och 200 laddplatser sätts upp i samarbete med franska Bolloré som driver AutoLib i Paris.

Biogas utanför stan
Los Angeles bussar är USAs största naturgasdrivna flotta, som ett led i att förbättra luftkvaliteten. Den ledande miljöorganisationen Sierra Club har kampanjat hårt för att bussarna ska ställa om till eldrift, vilket nu sker på två av de mest trafikerade linjerna. Intresset för biogas är begränsat i Los Angeles, men i Orange County strax utanför staden tänker man annorlunda. Här produceras flytande biogas av deponigas från Bowerman Landfill-soptippen. Gasen ska driva bussar och sopbilar med dual-fuel-motorer, som startar på diesel men huvudsakligen går på gas.

Gasproducenten Prometheus bedömer att nästan en fjärd
del av all diesel i USA kan ersättas av biogas från deponier, gödsel och slam, och har sedan tio år tillbaks ett utbyte med Business Region Göteborg för att utröna om den svenska marknaden är intressant.

20161220_003355

Vad lära?
I samband med Ekotransport-konferensen den 26 april sker ett omfattande erfarenhetsutbyte mellan Kalifornien och Sverige. Huvudfokus är på delstatens och Kaliforniens luftvårdsmyndighets (CARB) arbete, men också Los Angeles stad är av intresse. Inte minst gäller det stadens starka fokus på hur offentlig upphandling kan gå före, på laddinfrastruktur i flerbostadshus och på ”alla ska med” temat.

Mattias Goldmann

Lär dig mer om Kaliforniens arbete för hållbara transporter på Ekotransport-konferensen