Nordisk elbilsbarometer – Norge toppar fortfarande

Johan Lauren Pedersen från Opinion och Christina Bu från Norska elbilsföreningen.

Under den stora årliga elbilskonferens Nordic EV Summit i Oslo presenterades Nordisk elbilsbarometer 2019. Barometern är framtagen genom 4800 intervjuer jämt fördelat i de nordiska länderna, genomförda i januari och februari 2019, av företaget  Opinion, Nordic Energy Reseacrh och Norska elbilsföreningen.

I barometerns ställs frågan vilken typ av bil man planerar köpa under det kommande året. Det finns en ökande vilja att köpa elbil i de nordiska länderna, och Norge, Island och Sverige toppade under 2017 listan även länder med högst andel elfordon av nybilsköp. Fortfarande dominerar fossilbilar de intervjuades preferenser med 44 %, men den andelen är minskande. Laddbara fordon ligger på 24 %, och andelen är ökande.

Norge driver på utvecklingen, där hela 42 % ev de tillfrågade planerade att köpa elbil under de kommande 12 månaderna. Dessa siffror stämmer väl med verkliga försäljningstal. I Sverige planerar 6 % köpa rena elbilar de kommande året. Väger man in laddhybrider blir andelen för Sverige 24 %, lite högre än Bil Swedens prognos för försäljningen 2019.

Ett intressant resultat är att Sverige sticker ut med att 26 % av de tillfrågade i Sverige inte bestämt sig för vilken typ av bil de skall köpa. Detta är 10 procentandelar högre än övriga nordiska länder. Kan det vara så att den skepsis samma undersökning visar mot bensinbilar (intresset minskar med 10 % för kommande år) är en föraning att köpare väljer bort de fossila bränslena, men att de ännu inte valt vad de skall köpa istället.

Vi står inför en spännande utveckling, och en chans för överraskningar.