En värld, ett Tyskland utan kol – klimathuvudstad Essen visar vägen

På klimatmötet COP23 står det klart att klimatmålen blir väldigt svåra att nå om vi inte mycket snart fasar ut kolet. Hälsoeffekterna skulle också bli mycket stora; kolet skördar 800 000 dödsoffer per år – tre gånger Bonns befolkning. Många städer, regioner och länder där kolet bryts är oroade för framtiden. Årets klimathuvudstad Essen visar hur positiv omställningen kan vara.

 

Essen ligger mitt i Ruhrområdet men dess klimatarbete rankas trea bland tyska städer. Lite svagt för att vara Europas klimathuvudstad 2017, kan tyckas. Men väg in de två saker som präglat staden och man förstår att tredjeplatsen är en bedrift; tills för bara tio år sedan var detta Ruhrområdets och Västeuropas centrum för kolbrytning och stålproduktion, och eftersom hela staden byggdes upp på femtiotalet ur krigets ruiner är den helt byggd för bilen. De senaste åren har omställningen varit dramatisk, särskilt efter att man som den första stora fossilstaden vann klimathuvudstadstiteln.

Utmärkelsen sporrar och samlar – men inte alla
När Essen på tredje försöket utsågs till European Green Capital, lyfte juryn särskilt fram stadens ”öppna inställning till innovativa lösningar”, som miljöchefen Matthias Sinn också lyfter fram som helt avgörande för att klara den totalomställning staden är mitt uppe i.

Utmärkelsen skapade politisk samling kring klimat och hållbarhet. Det är Matthias och projektledaren Michael Mühlenkamp rörande eniga om som största nyttan med året som nu är till ända. Innan dess var det en vice borgmästaren som ensam ansvarade för frågorna, och politiken var knappast involverad i ansökan. ”Först när vi vunnit läste de den och insåg att detta har vi faktiskt lovat att göra.” Trots att majoriteten skiftat under tiden, från ”Jamaica plus” till ”Große koalition”, har engagemanget bestått.

Direkt när Essen vunnit, införde staden en premie på 1000 euro för klimatförslag från medborgarna och fick i två omgångar in över 250 förslag varav över 100 har förverkligats. ”Resten var upprepningar eller politiska markeringar snarare än riktiga förslag”, säger Matthias. Över 30 000 kom till invigningen och under året har internationella delegationer avlöst varann. Också näringslivet har hakat på; till exempel Nissan med 15 elbilar som officiella klimatbilar. Men stadens tidigare stolthet, stålgiganten ThyssenKrupp som äger en tredjedel av stadens yta, har hållit sig på sin kant trots att deras omställning är den kanske mest imponerande av alla.

Klimatmålen: Nu börjar det svåra – och transporter är nyckeln
Essen har inte skärpt sina klimatmål som resultat av utmärkelsen men, betonar Matthias, nu tas de på allvar av politiken. Till år 2020 ska klimatpåverkan minska med 40 procent jämfört med 1990, till 2050 med 95 procent. Hittills ligger staden i fas, men det beror mycket på industri som lagt ner och en befolkning som minskade år för år. Framgent blir det inte lika lätt; nu ökar befolkningen och industrin återvänder.

Transporterna är nyckeln, berättar Nils Hoffmann på Ruhrbahn, som står för stadens mobilitetsservice – ”kollektivtrafik” kändes för smalt som begrepp och det är lätt att hålla med. På Ruhrbahns mobilitetspunkter kan man smidigt byta mellan spårvagn, buss eller tunnelbana och lånecykel (inklusive eldrivna) och flera olika bilpooler med olika fordonstyper inklusive elbilar. Allt ingår i samma app, där man också kan boka och betala och snart få allt på en biljett. Stadens äldre kan få en cykeltur med Radeln ohne Alter (cykla utan ålder), där arbetslösa invandrare står för trampandet.

Men det räcker inte särskilt långt vare sig för klimatmålen eller målet att vardera av transportslagen kollektivtrafik, cykel, och gång ska stå för 25 procent av andelen resor år 2035. ”Eftersom Essen fick byggas upp helt efter kriget, är det planerat för bilen och bilen är högstatus här.” Med ambitiöst och envetet arbete har kollektivtrafiken kommit upp över 20 procent och cyklandet står för fem procent. Men tyvärr har de varit kommunicerande kärl – när den ena ökat, har den andra sjunkit. Det ska ändras nu, med ett nytt cykelnätverk där Tysklands första intercity-cykelmotorväg RS1 är ryggraden; 100 km av före detta koltransportleder som rustats upp till den grad att jag trots hällregn blir sugen på att hämta ut en lånecykel.

Satsningarna ska också ge en bättre luftkvalitet
Efter att gruvorna stängt har luften blivit så mycket bättre att det nu är personbilarna som gör att gränserna för partikel- och kväveoxidhalter inte nås, trots att Essen efter London har Europas största miljözon där smutsiga bilar inte släpps in. Zonkraven kan skärpas, parkeringsplatser kan tas bort eller p-avgifter höjas men Matthias slår fast att det vore politiskt självmord och inte kommer att ske. Sådana begränsningar måste man hantera när man är i mitt i bilbältet.

En gång huvudstad, alltid huvudstad
Efter att klimathuvudstadsåret är över kan allt vara slut, som i 2016 års huvudstad Ljubljana. Det kan arbetas in i annat miljöarbete, som i den första klimathuvudstaden Stockholm. Eller det kan fortsätta vara bärande för klimatarbetet, som Essens ledning planerar för. Och de har EU på sin sida; kommissionen skiftar fokus från regioner till städer och har skapat en särskild arbetsgrupp för städer som varit åtminstone finalist till årets klimathuvudstad. Det lär alltså finnas anledning att återkomma till Essen, också för att deras omställning från kol och stål till grönt och klimatsmart är tänkt att inspirera andra som ska vandra samma väg. 

Läs mer om COP23 på klimatforhandling.se

Källor
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/06/02_Application-EGC-2017_Local-Transport_ESSEN.pdf

https://media.essen.de/media/egc2017media/egc2017_dokumente/plakat_12ziele_englisch.en.pdf

https://eu-smartcities.eu/content/essen-european-green-capital-2017

https://www.theguardian.com/cities/2017/oct/06/essen-germany-european-green-capital-revive-economy

https://www.deutschland.de/en/topic/culture/town-country/the-renaturation-of-the-emscherhttps://www.essengreen.capital/essen_2017/diegruenehauptstadt/Essen2017.en.html

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2017-essen/essen-2017-application/

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2017-essen/