2030-sekretariatet: Etanol och biodiesel räddat på målsnöret – men lär sig regeringen läxan?

Regeringen sänker skatten på etanol E85 och biodiesel FAME, eftersom de inte var överkompenserade. Biodrivmedlen räddas på målsnöret och arbetet för en fossiloberoende fordonsflotta kan gå vidare – men regeringen måste skydda branschen från nya tvära kast, säger 2030-sekretariatet.

Efter att Energimyndigheten i sin rapport konstaterat att etanol E85 och biodiesel FAME inte varit överkompenserade med den svenska skattebefrielsen, sänks skatten i augusti på E85 och biodeisel FAME så att biodrivmedlens konkurrenskraft ökas – men först i augusti. E85 väntas bli 75 öre billigare per liter. FAME-biodiesel, 38 öre billigare per liter och låginblandad bensin och diesel 3-5 öre billigare per liter.

– Det är förstås välkommet regeringen agerar, men de borde skynda på med sänkningen och borde gjort en snabbare analys när oljepriset sjönk med två tredjedelar och E85 blev dyrare än bensin. Nu behöver marknaden veta att regeringen kan göra en snabbare analys nästa gång oljepriset skiftar snabbt, säger Jakob Lagercrantz, projektledare för 2030-sekretariatet.

De senaste månaderna har marknaden tvärstannat, befintliga etanolbilar tankas med bensin och nästan inga nya säljs.

– Regeringen säger ofta att man inte vill riskera att branschen blir återbetalningsskyldig om den skulle ha överkompenserats. Men nu har en överbeskattning dränerat marknaden och då bör regeringen finna något sätt att kompensera marknadens aktörer och få konsumenten att åter tanka förnybart, säger Jakob.

2030-sekretariatet bedömer att målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som sju av riksdagens partier och både den nuvarande och förra regeringen står bakom, kräver en ökning av de förnybara drivmedlena, kompletterat med bättre fordon och ändrade beteenden.

– Låter regeringen ett fungerande och etablerat biodrivmedel dö sotdöden, då återstår för få lösningar för att klara målet, och till slut tror inte konsumenten på de besked man får eftersom en satsning alltid tycks följas av en nedgång. Det måste löna sig att göra rätt, ända in i kaklet, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet och vd för Fores.

2030-sekretariatet bildades för att vara en katalysator för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta skall kunna genomföras i Sverige. Sekretariatet enar partners från de tre områdena Bilen (fordon), Bränsle och beteende, alla delar behövs i omställningen.

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, eller Mattias Goldmann, 0703090045. Se även www.2030-sekretariatet.se