EU:s vinterpaket hotar svensk biodrivmedelssatsning – och klimatet

PRESSMEDDELANDE

EU-kommissionen presenterar idag sitt vinterpaket, med en lång rad förslag på energiområdet. På transportområdet föreslår EU en utfasning av biodrivmedel från grödor, vilket skulle slå undan benen för transportsektorns miljöutveckling.

2030-sekretariatet har detaljgranskat EU-kommissionens förslag på transportområdet, som är 10 % biodrivmedel och 10 % energieffektivare transporter till år 2030. Biodrivmedelsandelen är lägre än vad Sverige redan har; målen tycks satta utifrån vad de svagaste medlemsländerna klarar snarare än vad klimatet behöver eller vad ledande länder kan åstadkomma.

– Det är möjligt att ersätta de fossila drivmedlen och nå klimatmålen. Men då måste de som vill mest stimuleras att gå före – inte hindras. EU måste släppa fram en ”coalition of the willing” ledd av länder som Sverige, Finland och Frankrike, som går före andra länder i omställningen till biobaserade transporter, kommentarer Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet.

Kommissionen föreslår en tidplan för att fasa ut jordbruksbaserade biodrivmedel och ersätta dem med drivmedel från avfall och skogsrester. Argumentet är att användningen av exempelvis raps för drivmedel kan innebära att livsmedelsindustrin ökar andelen palmolja från Indonesien och Malaysia. Jordbruksbaserade biodrivmedel utgjorde 78 % av biodrivmedlen i EU 2015.

– Självklart ska dåliga biodrivmedel med låg effektivitet och hög klimatpåverkan stoppas. Men det duger inte att dra alla grödebaserade drivmedel över en kam – här finns exempelvis svensk etanol med en klimatreduktion på 90 % som vi behöver för att klara klimatmålen. Det är som att förbjuda fotboll för att det blir oroligheter vid vissa matcher, eller stoppa trafiken för att vissa kör för fort. Kläm åt de som gör fel, men belöna de som står för utvecklingen vi behöver! Säger Mattias Goldmann, vd Fores och grundare av 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatet konstaterar att det inte finns några förslag på motsvarande krav på fossila drivmedel, som utgör 95% av transportsektorns drivmedelsbehov.

– Det är viktigt med tuffa klimat- och miljökrav, men de ska vara likvärdiga för alla drivmedel, kommenterar Lagercrantz. Att ge de fossila bränslena en gräddfil, med varken miljö- eller rapporteringskrav i linje med de biobaserade.

2030-sekretariatet bildades 2013 för att påskynda övergången till en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige. Sekretariatet har ett 60-tal företag, intresse- och branschorganisationer som partners, och är en aktiv aktör i EU där man arbetar för en övergång till energieffektiva och klimatsmarta transporter.

För ytterligare information eller kommentarer, kontakta:

Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 eller Mattias Goldmann, 0703-090045

Se även www.2030-sekretariatet.se