2030-sekretariatet i Almedalen 2019

Under Almedalen 2019 tar 2030-sekretariatet avstamp i frågor, projekt och möten som kommer ge avtryck på samhällets utmaningar årets som kommer. Under seminarium, rundabordssamtal, mingel och individuella möten bjuder vi på intressanta inspel till den aktuella politiska debatten, lanserar nya projekt och hoppas få möta dig som kan bli en värdefull del av det kommande årets projektfokus.

Rundabordssamtal och interna möten

Är du speciellt intresserad av hållbara transporter, 2030-målet och utvecklingen av fossilfria fordonsbränslen? Hör då av dig till mattias.goldmann@fores.se för en möjlig plats på 2030-sekretariatets exklusiva och småskaliga rundabordssamtal, där bekräftelse krävs för medverkan.

2030-sekretariatets mingel Almedalen

Tid: Onsdag, 3 juli, kl. 18.00-20.00
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby

Når vi en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, med 70 % minskad klimatpåverkan? Hur sätter vi fart på omställningen och hur kan vi inspirera varandra? Tillsammans med Sveriges främsta aktörer inom bilen, bränslet och beteendet tar vi tempen på 2030-målet, bjuder på diskussioner, tilltugg och festlig dryck. Föranmälan krävs. Mer info & anmälan

Måndag 1 juli

 

Delad mobilitet – hur gör vi det effektivt och rättvist?

Tid & plats: Måndag 1 juli, kl. 10.30–11.30, Volkswagen Groups tält, Donnersgatan 6
Arrangör: Europcar
Nya tjänster för delad mobilitet kan göra resandet både flexibelt och miljövänligt. Nu pågår en statlig utredning av åtgärder för att främja bilpooltjänster. Men vad ska krävas för att en tjänst ska räknas som bilpool? Var kommer biluthyrning in i bilden? Är det samma sak som bilpool? Mattias Goldmann från 2030 medverkar. Program och mer info

tisdag 2 juli

 

Klimatsmart infrastruktur med Öresundsmetron – den hållbara lösningen för nya spår till Europa

Tid & plats: Tisdag 2 juli, kl. 10.00–10.45, Öresundshuset, Hästgatan 1
Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
För att säkra tillväxten och klimatmålen i Sverige behöver godstrafikflöden via järnväg förbättras mellan Sverige och Europa? Moderator: Anna Lindén, 2030. Program och mer info

Klimatet – bara en grej för medelklassen?

Tid & plats: Tisdag 2 juli, kl. 13.30–14.00, Cramérgatan, H301
Arrangör: ABF
Klimathotet står över oss men frågan splittrar. Vilka drabbas värst när klimatförändringarna eskalerar? Hur blir frågorna större än konsumentmakt och flygskam? Och går det att ena stad och landsbygd? Mattias Goldmann, 2030 medverkar. Program och mer info

onsdag 3 juli

 

Hur ska bilberoende branscher tjäna pengar i ett fossilfritt samhälle med fler delade transporter?

Tid & plats: Kl. 8.00-8.45, Stora scenen i TCO-landet, Strandgatan 14
Arrangör: 2030-sekretariatet
Målet om en fossiloberoende fordonsflotta kräver omställning av fordon, drivmedel och transportmönster. I en värld där en större del av transporterna sker i delade fordon behöver många aktörer ändra sin affärsmodell. Vad behöver de göra för att vara en motor i omställningen? Program och mer info

Tuff klimatpolitik – fungerar det för alla?

Tid & plats: Onsdag 3 juli, kl. 9.30–10.30, Energihuset, Mellangatan 9
Arrangör: Vattenfall
Höjd (bensin)skatt för den som smutsar ned är lätt att säga. Hur får vi rättvisa mellan stad och land – och mellan generationer? Finns det risk för energifattigdom i Sverige? Goldmann från 2030 medverkar.
Program och mer info

Tar EU klimatkampen?

Tid & plats: Onsdag 3 juli, kl. 10.00–10.45, Europahuset, Strandvägen, H522
Arrangör: EU-kommissionen i Sverige
Klimatet är vår stora ödesfråga. Räcker EU:s och Sveriges åtaganden och strategier för klimatet? Fokus på EU, infrastruktur och kommunikationer. Moderator: Mette Kahlin McVeigh, Fores med 2030. Program och mer info

Sverige har rätt till ett hållbart flyg – och goda förutsättningar att nå dit

Tid & plats: Onsdag 3 juli, kl. 11.00–12.00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentrén, Cramérgatan 3
Arrangör: Transportföretagen
Flyget binder samman hela Sverige. Många samhällen, företag och personer är beroende av ett fungerande inrikesflyg. Men flyget måste, liksom andra sektorer, ställa om för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Omställningen måste ske med omtanke om både tillgänglighet och miljö. Hur gör vi det? Program och mer info

Vad kan vi förvänta oss när det gäller utbyggnad och underhåll av järnvägen i norra Sverige?

Tid & plats: onsdag 3 juli, kl. 14.00-1.45, Novgorodgränd 1
Arrangör: Miljöpartiet i Norrbotten
Gles- och landsbygderna i norra Sverige är utbredda och här funderar många på hur vi ska få människor att bo kvar när fossilbränslet är kostsamt och alternativen med kollektivtrafik är begränsade. Ytorna är stora men befolkningsunderlaget är knappt. Vad kan vi förvänta oss från offentliga medel? Anna Lindén från 2030 medverkar. Program och mer info

E-handelns roll i transportrevolutionen

Tid & plats: Onsdag 3 juli, kl. 15.00–15.45, Gotlands Museum, Strandgatan 14
Arrangör: Postnord
E-handeln är här för att stanna. Konsumenten kan enkelt handla det som behövs, oavsett var i landet hon befinner sig, men riskerar att medföra ett onödigt stort klimatavtryck från vår konsumtion. Anna Lindén från 2030 medverkar. Program och mer info (skrolla ned till 3/7 kl. 15)


Söker du experter klimat eller energi? Letar du efter en lokal för rundabordssamtal, workshops eller en mötesplats för att diskutera Sveriges klimatpolitik? Har du ett seminarium eller mötesuppslag till vilket vi kan bidra med sakkunskap? Här kan du se vilka av oss som kommer vara på plats och hur vi kan bidra!

Mattias Goldmann
Expert hållbara transporter

Grundare av 2030-sekretariatet, utnämnd till mäktigast i Hållbarhetssverige och dubbad till riddare av franska regeringen för sitt klimatarbete. Mattias är expert på Sveriges klimatmål, klimatpolitik och hållbara transporter. Han är en väletablerad debattör, moderator och analytiker som på ett sakligt men utmanande sätt förklarar hur vi tar nästa steg i klimatomställningen.

Läs mer om Mattias här.
Kontakta Mattias här

 

Anna Lindén
Delningstjänster / beteendefrågor

Anna är ansvarig för Beteendeområdet på 2030-sekretariatet. Hon arbetar bl.a. med delningstjänster för fordon och hur vårt beteende formar omställningen till hållbara resmönster. Anna har tidigare ansvarat för transportsektorns klimatmål i Eskilstuna – miljöbästa kommun 2012. Hon har en examen i miljövetenskap och företagsekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi vid Mälardalens högskola.

Läs mer om Anna här.
Kontakta Anna här

 

Jakob Lagercrantz
Analytiker / bränsleexpert

Jakob har jobbat med miljöfrågor sedan 1984, bland annat som vd för Greenpeace Sverige och ordförande för Gröna bilister. Han är grundare av 2030-sekretariatet med särskilt engagemang för hållbara drivmedel. Jakob är en karismatisk panelist och analytiker med bred erfarenhet och kompetens som talare och samtalsledare.

Läs mer om Jakob här.
Kontakta Jakob här

 

Erik Huss
Klimatkommunikatör

Sveriges förste klimatkommunikatör har två decenniers erfarenhet av hållbar kommunikation, klimatforskning, PR, och undervisning. Erik kommer närmast från en Sverigeturné med Klimatinfo för alla där han i mötet med politiker, privatpersoner och experter på nio svenska orter samtalade om vad som krävs för att ställa om till en hållbar framtid.

Läs mer om Erik här.
Kontakta Erik här