Almedalsmingel med 2030-sekretariatet

Kommer vi nå 70% minskad klimatpåverkan år 2030? Vi tar tempen på 2030-målet!

Tid: Måndag 2 juli, kl. 16.30-18.45
Plats: Södra Kyrkogatan 13, Visby

MINGEL. 2030-sekretariatet bjuder in Sveriges ledande klimataktörer till mingel med frågeställningen Vad ska vi skåla för inför valet, efter valet och 2030?  

Vill du vara med? Skicka ett mail till gunilla.sandin@fores.se så återkommer vi till dig i mån av plats. Läs mer om arbetet för en fossiloberoende transportsektor på 2030-sekretariatet.se.