År 2025 – Hur transporterna blev fossiloberoende

Välkommen till framtiden och berättelsen om hur Östergötland uppnådde målet om helt fossiloberoende transporter till 2025.

– Frukostseminarium i samband med konferensen Ekotransport –

Vi vänder på perspektivet och utgår från att vi faktiskt
uppnått målet med fossilfria transporter till 2025.
• Hur säkerställde vi att alla spände bågen tillräckligt högt?
• Vilken typ av samverkan var kritisk?
• Vilka lärdomar kan vi dra på nationell nivå?
• Är scenariot trovärdigt?
• Räcker dagens strategier?
Dessa frågor diskuteras med experter på fossilfria transporter.

DELTAGARE:
Karin Svensson Smith, ordförande Riksdagens trafikutskott
Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet
Göran Gunnarsson, Region Östergötland
Mats Eklund, Linköpings Universitet
Cathrine Löfquist, Bring

Anmäl dig här!

Tid: 08.30-09.15, frukost från kl 08
Plats:  Münchenbryggeriet Event & Konferens, Söder Mälarstrand 27, 118 25 Stockholm, Sverige