Är ett nationell förbud mot fossilbränslebilar möjligt?

Välkomna till en spännande diskussion med Åsa Romson om Sverige kan – och borde – förbjuda bensin- och dieselbilar och fossila drivmedel.

Datum: Tisdag 14 maj 2019
Tid: Kl. 13-15
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

I Sverige förs en diskussion kring att sätta ett stoppdatum för användningen av fossila drivmedel. Klimatpolitiska rådet föreslog i sin rapport 2019 att ett sådant förbud borde sättas in 2030-2045. Naturskyddsföreningen vill att det införs ett fullständigt förbud mot användning av fossila bränslen 2030. I Januariavtalet anges att ”Från år 2030 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar” och ”Ett årtal ska utredas för när fossila bränslen ska vara helt utfasade”.

2030-sekretariatet har bett Åsa Romson på IVL Svenska Miljöinstitutet att granska huruvida ett fossilbilsförbud är möjligt i Sverige, och om det finns andra sätt att uppnå klimatmålet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Läs Åsa Romsons rapport här.

Åsa presenterar den 14 maj sin rättsutredning för oss med efterföljande reflektion från 2030-sekretariatets partners kring förslagens påverkan på fordon och drivmedel. Vi lyfter bl.a. blicken mot konsekvenserna för biogas, E85 och biodiesel i det fall ett förbud mot förbränningsmotorer verkställs.

Moderator: Jakob Lagercrantz, grundare 2030-sekretariatet och projektledare för El och biodrivmedel, 2030-sekretariatet.

Anmälan

Anmäl dig här

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Agnes Bondelid.