Biltullar, flygskatter, spåravgifter

Det finns en brokig blandning av skatter och avgifter för olika trafikslag, och de motsvarar i mycket varierande utsträckning de kostnader som uppstår för stat och samhälle. Vilka skatter och avgifter är lämpliga att ta ut, och vilka principer bör ligga bakom? Är vissa trafikslag orimligt gynnade eller missgynnade idag? Hur ska staten hantera att tiotals miljarder i skatteintäkter faller bort när alltmer av trafiken går över till el?

Fores program för Ekonomiska reformer och entreprenörskap bjuder in till seminarium.

Läs mer och anmäl dig här!