Full (bio)gas för framtidens transporter!

SEMINARIUM

När: 25 oktober 9-11 (frukostmacka från 08:30)
Var: Bellmansgatan 10, Stockholm (T-bana Mariatorget/Slussen)

Anmäl dig här

Biogasen är en viktig del i att nå en fossiloberoende fordonsflotta, men fokus just nu är ganska ensidigt på de laddbara bilarna. Vilken roll har biogasen, hur ser den bästa stimulansen ut och vilka internationella exempel kan vi inspireras av? Hör ledande biogasföreträdare från när och fjärran, näringsliv och politik!

Program

9.00-9.15 Introduktion
Mattias Goldmann, VD Fores – Hälsar välkomna och introducerar ämnet
Jan Rapp, ordförande Biogasakademin – Hur bra är svensk biogas?

09.15-09.35 Biogas i svensk kollektivtrafik
Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd, Stockholm Läns Landsting – SLs drivmedelmix
Frågestund

09.35-10.10 Biogasens förutsättningar
Emmi Jozsa, rådgivare Hållbara Bränslen, Energimyndigheten
– Hur bedömer den ansvariga myndigheten biogasen som fordonsbränsle?
Henrik Thunman, professor i Energiteknik, Chalmers Tekniska Högskola – bästa tekniken för biogas som drivmedel
Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige – Nuläget, bakgrund, statistik och styrmedel
Frågestund

10.15-10.45 Biogas globalt
Per-Inge Kruse, kundansvarig Westport, Göteborg   – Därför boomar biogas i Nordamerika
Marcel Borger, operativ Chef och Grundare Orange Gas –  Hur biogas lanseras i Nederländerna
Krister Thulin, Scania Bus & Coach Nagpur – Svensk biogasteknik i Indien

10.45-11.00 Slutdiskussion
Frågor från publiken till medverkande talare

Moderator är Mattias Goldmann, VD Fores

OBS! Begränsat antal sittplatser. Kom tidigt för garanterad sittplats.

Anmäl dig här

Vid frågor kontakta yrsa.lindberg@fores.se