2030 i Almedalen: Civilsamhällets farhågor och förväntningar på öppna data i kollektivtrafiken

Tid: Söndag 1 juli, kl. 15.30-17.00
Plats: Ryska gränd 9, Visby

Vad är civilsamhällets syn på det kollektiva resandet? Hur kan vi säkerställa att nya tjänster inom kollektivtrafiken blir tillgängliga för olika grupper i samhället? Vad innebär användandet av öppna data för hur vi kan anpassa informationsflöden och skapa nya resandeformer?

Medverkande: Mattias Goldmann, vd Fores, grundare 2030-sekretariatet. Läs mer om seminariet här.