D-Congress 2018

TID: 8 mars, kl. 08.00–17.00
PLATS: Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen, Göteborg.

Välkommen till Nordens mötesplats för digital handel som är ett samarbete mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan i Göteborg.

Lyssna på 2030-sekretariatets Jakob Lagercrantz som deltar i en paneldiskussion om transporter och miljö, kl. 12.45–13.30.

Läs mer och anmäl dig här