Ekotransport 2030

Det här är mötesplatsen för dig som vill vara en del av omställningen till framtidens fossiloberoende transporter. Ekotransport 2030 är den nya, årliga knytpunken för alla som vill delta i omställningen till hållbara transport- och mobilitetslösningar. Målet är att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030.

Läs mer om konferensen här!

Datum: 18 april 2018
Plats: Münchenbryggeriet