Flera filer mot framtidens drivmedel

Välkommen att delta i en dag full av presentationer och diskussioner kring aktuella systemperspektiv på frågeställningar om möjligheterna att ytterligare öka produktionen så väl som användningen av förnybara drivmedel i Sverige.

Datum: 22 november 2018
Tid: Kl. 09.30-17.00
Plats: Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, SE-11219 Stockholm

Läs mer om programmet och anmäl dig här!

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossiloberoende. Det kommer att kräva en omställning till fossilfria och energieffektiva fordon, ett transporteffektivt samhälle och ökad användning av förnybara bränslen. Omställningen rymmer stora möjligheter, men också risker och fallgropar och frågeställningarna är komplexa. Många olika lösningar behövs, och för att välja de rätta krävs ett systemperspektiv som baseras på bästa tillgängliga kunskap.  Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum kommer också ge chans och utrymme till att presentera konkreta projektidéer och nätverka med möjliga framtida samarbetsparter.

Konferensen är en mötesplats för att hämta inspiration, finna nya projektidéer och affärsmöjligheter och diskutera hur vi tillsammans når målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Den vänder sig till forskare, industriaktörer, beslutsfattare, tjänstemän och andra inom akademi, institut, industri, produktion, distribution, myndigheter, kommuner och regioner som arbetar med alla aspekter av utveckling, produktion, användning av och omställning till hållbara förnybara drivmedel. Anmäl dig idag för att säkra en plats!