Bioekonomiriksdagen

Välkommen till den första Bioekonomiriksdagen
 Bioekonomiriksdagen är ett stort steg för Sverige att bli en ledande nation inom den nya bioekonomin. Vi kommer att samla nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från bioekonomiföretag och organisationer över hela landet. Branschen står inför en rad utmaningar som behöver gemensamma lösningar och med Bioekonomiriksdagen vill vi skapa en unik plattform för att ta tillvara den potential som finns.

Bioekonomiriksdagen innehåller såväl seminarier som föreläsningar och paneldebatter med högintressanta deltagare. Läs mer om deltagarna, dagen och anmälan här!

Datum: 14-15 mars 2017

Plats: Arken Konferens, Strandgatan 21, 891 33 Örnsköldsvik, Sverige

Sista anmälningsdag 28 februari.