Framtidens kollektivtrafik – så maximeras miljö- och samhällsnyttan

Tid: Tisdagen den 5 juni, kl. 8.00–9.30. Frukost serveras från kl. 7.30
Plats: Fores med 2030-sekretariatet, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm
Anmäl dig här

Kollektivtrafiken i Stockholms län står inför framtida utmaningar med ett ökat antal invånare och större belastningar på kollektivtrafiken. Samtidigt krävs att kollektivtrafiken bidrar till minskad klimatpåverkan och förbättrad luftkvalitet i innerstaden. Under ett frukostseminarium den 5 juni lanseras en rapport som visar på möjligheterna att använda el och biogas i kollektivtrafiken i syfte att maximera miljö- och samhällsnyttan.

2050 har på uppdrag av Scandinavian Biogas tagit fram rapporten Framtidens kollektivtrafik i Stockholms län – En framtidsstudie över olika bränsleval och möjligheter att använda el och biogas i kollektivtrafiken.

Med anledning av rapportens lansering bjuder 2050 och 2030-sekretariatet in till ett frukostseminarium för att tillsammans med landstingspolitiker, tjänstemän och kollektivtrafikbranschen diskutera resultatet.

I panelerna medverkar bland annat:

  • Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd
  • Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd
  • Karl Henriksson (KD), trafiklandstingsråd
  • Jens Sjöström (S), oppositionslandstingsråd, regionplanering
  • Krister Thulin, direktör för bussar, Scania
  • Caroline Ottosson, förvaltningschef, trafikförvaltningen
  • Henrik Ny, universitetslektor, Blekinge Tekniska Högskola

Moderatorer: Malin Forsgren, 2050 och Jakob Lagercrantz, 2030-sekreteriatet

Välkomna!