Green Flyway

Konferens om gröna flygdrivmedel och omställning till fossilfritt flyg.

Kom och ta del av dagsläge och goda exempel när det gäller produktion och användning av förnybara flygbränslen samt planer, strategier och verktyg inom politik, näringsliv och upphandling. Under konferensen medverkar representanter från svensk regering, SkyNRG, SEKAB, RISE, Energimyndigheten, Swedavia, Avinor, Sundsvall Timrå Airport, SRF, NISA, 2030-sekretariatet och Region Jämtland Härjedalen med flera.

Datum: 18-19 oktober
Plats: Östersund, Quality Hotel Frösö Park

Mer info och anmälan här!