Gröna P-tal och delningstjänster för parkering

Kan smarta parkeringslösningar och effektivisering av markanvändning bidra till att Sverige når transportsektorns klimatmål 2030? Tillsammans med representanter från bl.a. näringsliv, fastighetsägare och kommun diskuterar vi frågan den 6 februari utifrån aktuella marknadslösningar.

Datum: Onsdag 6 februari 2019
Tid: Kl. 9.30-10.15
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

Vi bjuder på fika från 9.00 och det finns möjlighet att mingla med paneldeltagarna efter seminariet.

Anmäl dig redan nu här!

Under seminariet utforskar vi modeller för parkeringsuthyrning som kan bidra till smartare markanvändning. Vi frågar oss: Hur kan ökat samnyttjande av parkeringsplatser minska biltrafiken? Marken är inte gratis – vem betalar egentligen för en parkeringsplats? Kan gröna parkeringstal minska behovet av nya parkeringsplatser och hur bidrar det till transportsektorns klimatmål 2030?

  • Sasa Farkas, Apparkingspot
  • Maria Stenström, Parkering Göteborg
  • Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad
  • Helena Olsson, Fastighetsägarna
  • Pelle Envall från Trafikutredningsbyrån

Moderator: Anna Lindén, ansvarig för Beteendeområdet på 2030-sekretariatet.

Har du frågor kring seminariet? Vänligen kontakta Anna Lindén.