Hur ökar vi klimatsmart resande med hjälp av delade fordon?

Under 2018 ökade utsläppen från transportsektorn trots att klimatmålen kräver det motsatta. Samåkning, bildelning mellan privatpersoner och samordnade hemleveranser av varor – det finns många sätt att underlätta vardagen och samtidigt bromsa utsläppen från transportsektorn. Under det här seminariet utforskar vi de olika alternativ som finns i Umeåregionen och diskuterar hur de kan samverka med den ordinarie kollektivtrafiken och andra transportflöden i samhället. Modererar gör Anna Lindén, ansvarig för Mobilitet, 2030-sekretariatet.

Läs mer och anmäl dig här!