Hydrogen Sweden Conference

Hur ser stöd och villkor ut för kommersialisering av vätgasteknik? Hur ser möjligheterna ut för Sverige inom utvecklingen av vätgas- och bränslecellsapplikationer?

Vätgas används inom allt fler områden i vårt samhälle. Som guide till de regelverk som gäller inom 22 av EUs medlemsstater har ett verktyg i form av en öppen databas tagits fram i projektet HyLAW. Uppskattningsvis 13 miljoner europeiska hushåll använder vätgas år 2030. Till dess förväntas 850 000 nya jobb inom branschen. Hur kan vi tillsammans skapa nya jobb, utveckla hållbara livsmiljöer och svenska exportmöjligheter?

Seminariet diskuterar teknikens mognad, presentera applikationer som redan finns, vilka värdekedjor och affärsmodeller som uppstår, på vilket sätt vätgas som energibärare bryter traditionella mönster, men förändrar och möjliggör för en systemomvandling som måste och kan gå fort.

Läs mer information om konferensen här.