Klimatklivet: info & speed-dating

Här får du all information om Klimatklivet, hur du ansöker och hur ansökan bedöms, liksom konkreta förslag på vad du kan söka pengar för. Vårt syfte är enkelt: Vi vill hjälpa dig till en framgångsrik och klimatsmart ansökan!

Tid: Torsdag 4 maj, kl 15
Plats: Tankesmedjan Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här senast 2 maj!

Efter presentationerna kommer 2030-sekretariatets partners ge förslag på projekt att driva med hög klimatnytta och god sannolikhet att få beviljat stöd, och aktörer som gärna bistår din ansökan ger sina bästa inspel. Denna gång fokuserar vi särskilt på laddinfrastruktur samt el- och gasfordon.

Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens budget som riksdagen beslutade om för 2017. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar. Totalt har 1,1 miljard redan delats ut och ytterligare 700 miljoner per år ska fördelas fram till år 2020.

Stödet kan sökas av bl.a. kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser, och ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå – störst klimatnytta vinner! Nuvarande ansökningsomgång pågår från den 7 augusti till den den 11 september. Läs mer om investeringsprogrammet här.

Medverkande:

Nanna Wikholm, Samordnare Naturvårdsverket
Martina Wikström, Handläggare och samordnare av laddinfrastruktur inom klimatklivet Energimyndigheten
Mattias Goldmann, Fores med 2030-sekretariatet och flera 2030-partners

Välkommen!