Linköping: Transportforum 2019

Varmt välkommen till VTIs arrangerade Transportforum 9-10 januari 2019 i Linköping Konsert & Kongress. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige.

Datum: 09-10 januari 2019
Plats: Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping, Sverige

Läs mer om programmet och anmäl dig här!

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor vara 70 procent mindre än 2010. Målet ska bland annat nås med energieffektivare fordon och andra bränslen. En del av det kan vara elektrifiering. Den inledande sessionen på Transportforum 2019 kommer att behandla elektrifieringens möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Frågorna kommer att belysas av två talare, Mattias Goldman och Per Kågeson, samt en expertpanel. Moderator är Karin Klingenstierna.