Konferensen Logistik & Transport

Den 7 november kl. 10.30-12.30 talar Mattias Goldmann och Jakob Lagercrantz på konferensen Logistik & Transport i Göteborg på temat ”Bilen, bränslet & beteendet” – nu blir det konkret!

Den 6 november inleds det stora FN-klimatmötet i Bonn. Mindre än två månader senare, den 1 januari, ska Sveriges nya klimatlag träda i kraft, som då slår fast att transporternas klimatpåverkan ska minska med 70% till 2030 – vi ska nå en ”fossiloberoende fordonsflotta”. Hur hänger dessa mål ihop? Hur påverkar de min verksamhet? Vad krävs i framtiden för att vara hel och ren, och hur ska min verksamhet tjäna pengar på omställningen? Vilka fordon används för morgondagens tunga fordon, vilka drivmedel använder de och hur sker framtidens distribution ut – på kort och lång sikt?

Datum för konferensen: 7-8 november
Plats: Mässans gata/Korsvägen, Göteborg

Läs mer och anmäl dig till konferensen här!