Nordic Clean Energy Week: Green Mobility Arena

Tid: 23 maj, kl. 08.30–17.00
Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2, 21120 Malmö 

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, modererar öppningsseminariet, Accelerating the deployment of clean fuels, och den avslutande konferens-sessionen, Driving change towards clean and climate friendly transports, på Green mobility arena under Nordic Clean Energy Week.

Green mobility arena samlar ledande aktörer inom elektromobilitet, laddinfrastruktur, förnybara bränslen och mobilitetstjänster för att diskutera hur policys på nationell, regional och kommunal nivå kan påskynda övergången till hållbar mobilitet.

Program

8:30 – 8:45
Registrering och mingel

8:45 – 10:15
Accelerating the deployment of clean fuels
Organisatör: Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

10:30 – 12:00
Charging the future with e-mobility
Organisatör: ABB

12:00 – 13:00
Lunch

13:00 – 13:45
Collaborating for the next generation Urban Mobility
Organisatör: Drive Sweden

14:00 – 14:45
Launching an innovation contest for sustainable mobility
Organisatör: Energimyndigheten, Swedish Incubators & Science Parks

15:00 pm – 15:45
Driving change towards clean and climate friendly transports
Organisatör: E.ON

16:00
Mingel
Organisatör: E.ON

Kontakt

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Ola Soler, ola.soler@skane.se

Få mer information och anmäl dig till Green mobility arena här.