Nyheter & forskningsresultat om energigas

För nyheter och forskning inom energigas håller Energiforsk en tvådagars konferens som vänder sig till alla med intresse för flytande och gasformiga biobränslen, med redovisning av intressanta resultat om förnybara energigaser och deras roll i ett hållbart energisystem!

Datum: 8-9 juni
Plats: Göteborg, Clarion Hotel Post

Medverkar gör bland annat:

  • Anton Fagerström, Energiforsk
  • Kalle Svensson, Energimyndigheten
  • Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet
  • Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
  • Representanter från RISE
  • Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola

och många fler…

Mer info här!