Ohållbar hållbar logistik?

En diskussion om fallgropar och lösningar för hållbar logistik. Diskussionen inleds av Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket som gör en summering av vad man kommit fram till i Miljömålsberedningen. Sedan följer en diskussion om hur vi ska kunna klara klimatmålen om det fossilfria transportsamhället 2030 och hur realistiskt det egentligen är.

Deltagare:
Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket
Mårten Sjölin, Environmental Director, PostNord
Markus Larsson, Klimat och miljöchef, FORES
Caroline Kjerstadius, Hållbarhetskoordinator, Axfood

Datum: 2016-09-22 kl. 09.30

Plats: Kistamässan – Huvudentré, Arne Beurlings Torg 5, 164 40 Kista, Sverige

Läs mer här