Rapportlansering: Kalifornien – lärdomar från en föregångsstat

Plats: Fores (Forum för Reformer & Entreprenörskap), Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

TID: kl. 8.00–9.00, frukost och registrering från 7.30
DATUM: onsdag 14 februari 2018
PLATS: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Välkommen på frukostseminarium och lansering av 2030-sekretariatets rapport “Kalifornien – lärdomar från en föregångsstat”, med samtal och paneldiskussion om vad vi kan lära av Kaliforniens arbete för en fossiloberoende transportsektor.

Kalifornien, avgående fokusland för 2030-sekretariatet, har på flera sätt en gemensam agenda med Sverige inom klimat, energi och transporter. Vad kan Sverige lära av Kalifornien, och vad har ett fördjupat klimatsamarbete med Kalifornien för betydelse för att uppnå transportsektorns klimatmål? Under detta frukostseminarium diskuteras dessa frågor utifrån 2030-sekretariatets tre ben Bilen, Bränslet och Beteendet.

PÅ SCEN

  • Moderator: Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
  • Eva Svedling, statssekreterare hos klimatminister Isabella Lövin
  • Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector Traffic
  • Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem
  • Urban Wästljung, Manager Sustainable Transport på Scania
  • Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB

Anmälan