Seminarium: Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte

Tid: 22 maj, kl 10-11. Kaffe serveras från kl 9.30

Plats: Fores med 2030-sekretariatet, Kungsbroplan 2, Stockholm
Arrangör: Svenska Taxiförbundet

Välkommen till ett seminarium den 22 maj anordnat av Svenska Taxiförbundet, där Stefan Fölster presenterar rapporten: Från Ta sig till hållplats till Hämtad hemma – samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte. 

Dagens transportsystem står inför stora utmaningar. Växthusgasutsläpp och andra miljöproblem kan med dagens teknik bara lösas till höga kostnader. Mängden privatbilar skapar trängsel och brist på parkeringsplatser. Växande grupper har svårt att ta sig till kollektivtrafikens noder. Och hur ska äldre kunna förflytta sig när de har svårt att gå och cykla – och inte kan eller vill köra bil?

Stefan Fölster, rapportförfattare, presenterar möjliga samhällsvinster av att påskynda övergången från privatbilism till fungerande kollektivtrafik.
 
Kommentatorer: 
Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
Svante Hagman, ordförande Sveriges Byggindustrier

Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet.

O.S.A till: irene.fallstrom@taxiforbundet.se 

Varmt välkommen!